Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

AKTUELNOSTI


view:  full / summary

NEBODER I GRAD

Posted on May 22, 2017 at 6:25 AM

O BEOGRADU NA VODI IZ UGLA FENG ŠUIJA 


Izgleda da je urbanizam goruće pitanje u Beogradu. To je veoma neobično, znajući da velika većina od skoro dva miliona stanovnika Beograda pokušava da dokuči gde spada u novom svetskom poretku i da sastavi kraj s krajem od jednog dana do drugog. Srbi se ponovo prilagođavaju neugodnom položaju i fluidnim granicama evropskih međa i ideologija. Ali, izgleda da nema fluidnih vrednosti i ideja kada je tema urbanizam. Napetosti rastu, osećanja su sve burnija, drže se masovni protesti, pišu se članci koji kruže celim svetom, borbeni urbani aktivisti se zaklinju da ni korak neće uzmaknuti pred „investitorskim urbanizmom“, šire se glasine o policijskim progonima i političkim žrtvama...


U međuvremenu, projekat koji je pokrenuo svo ovo komešanje, Beograd na vodi, ulazi u završnu fazu izgradnje. Građevinsko-preduzimačko preduzeće Igl Hils (Eagle Hills – Orlova brda) iz Dubaija planira da na 90 hektara izgradi kompleks luksuznih stanova, sa neboderom Kula Beograd, na niskom, močvarnom zemljištu na desnoj obali reke Save, što će zameniti železničku i autobusku stanicu koje se sada tamo nalaze.

Ovo, naravno, nije jedini projekat u gradu koji se može smatrati za „investitorski urbanizam“. Beograd već nosi ožiljke od grandomanskih zgrada od čelika, stakla i betona finansiranih iz međunarodnih izvora, kao i od propalih ostataka razvojnih fijaska iz različitih doba. Ipak, ovo deluje drugačije. Vlada je odlučna da podrži ovaj projekat bez obzira na cenu, a aktivisti su jednako čvrsti u nameri da zaustave njegovu realizaciju. Moji prijatelji, klijenti i učenici često me pitaju šta mislim o ovom projektu, uglavnom rečima „šta feng šui kaže o Beogradu na vodi“?


Značaj


Pokušaću da odgovorim na ova pitanja, sine irae et studiorum, koristeći feng šui kao vrednosno neutralni i apolitični referentni okvir za tumačenje. Za svrhu izrade ove analize, ostaviću sa strane moju skeptičnu istočnoevropsku ličnost i moje iskustvom ojačano nepoverenje prema smislenosti i izvodivosti velikih projekata u ovom delu sveta u dobu nakon Hladnog rata. Dakle, pretpostaviću da će plan biti ostvaren u zadatom roku, u okviru planiranog budžeta i sa minimalnim izmenama, i pogledaću zašto je upravo ovaj projekat tako važan i kakvi mogu biti njegovi uticaji.


Kao i mnogi drugi građevinski razvojni projekti širom sveta, Beograd na vodi je prostorna izjava, materijalizacija i oprostorenje toka kapitala u novom svetskom poretku, koju čine visoke zgrade projektovane od međunarodnih arhitektonskih zvezda. Sjajni tornjevi od stakla i čelika nude luksuzne stanove, popločane javne površine sa pažljivo negovanim i oivičenim zelenilom, prestižne restorane i kafee, i, naravno, neizbežno svetilište u središtu ovog poretka, „najveći tržni centar u...“ To je potpuno savremeno, govoreći u globalnim terminima, kao stil projektovanja u slavu moći tehnologije i kapitala koja oslobađa od okova prostora i vremena. Kao takvo, ono prirodno ne poštuje lokalne karakteristike i nema vezu sa mestom i njegovom složenošću. Ali, jednom izgrađeno, ono će ipak biti deo mesta, biće povezano sa mrežom prostornih odnosa, komunikacija, sa društvenim tkivom. I uticaće i biće pod uticajem mesta, susedstva i grada u kojem stoji. O ovim budućim uticajima želim da podelim svoje misli.


Pre svega projekat Beograd na vodi ima ambiciju jednake težine kao zgrada SIV-a (Palata Srbija) o kojoj sam pisala u prethodnom postu. Reklamiran kao vizionarski projekat čiji je cilj da vizuelno promeni i modernizuje grad i budući zasićen ljudskom energijom uloženom u za i protiv, projekat Beograd na vodi, realizovan ili ne, definitivno zavređuje pravo na pridev ikonički. Kao takav, on izražava grad i uticaće na društveno tkivo grada, bez obzira da li će biti realizovan.


Ipak, i dalje je nejasno šta ova ikona treba da predstavlja za Beograd. Za aktiviste, bili uspešni ili ne u zaustavljanju ili izmenama projekta, to treba da bude ikona ljudskih prava na grad, participativnog planiranja i zaštite javnog interesa. Vladina vizija je ikona modernizacije. Gradski arhitekta oduševljeno izjavljuje da će, ako projekat uspe, Beograd na vodi dublje promeniti grad nego bilo šta posle Drugog svetskog rata.


Sakralna geografija


Govoreći o ikonama, moja analiza treba da počne od najspornijeg elementa plana, Kule Beograd, 42-spratnog, odnosno 168 m visokog nebodera (visina je snižena sa originalno planiranih oko 225 m), namenjene za hotel sa pet zvezdica i brendirane apartmane. Ova građevina je projektovana da postane „ikonički reper siluete grada, simbolišući uspon srpske prestonice do globalnog statusa“, kako je to predstavila arhitektonska kuća SOM koja je projektovala kulu. Naravno da oni kažu takvo nešto. Šta drugo može da se kaže o neboderu osim da će se isticati naspram horizonta?


Ali, hoće li kula stvarno dovesti do „uspona do globalnog statusa“ grada? Posmatrajući položaj planiranog nebodera na mapi, nekako mi je u misli doplovilo Pet velikih planina (Wu Yu) iz kineske sakralne geografije.Pet velikih planina su raspoređene u skladu sa pravcima četiri strane sveta uz dodatak centra, što predstavlja emanaciju nebeskog poretka na materijalnom nivou, čineći Kinu oltarom ili mandalom u okviru njega.


Ono što „priziva sliku“ (He Xiang) kineskih svetih planina jeste prostorni odnos planirane lokacije Kule Beograd prema visokim reperima projektovanim da predstavljaju Istočnu i Zapadnu kapiju Beograda, izgrađenim u prethodnom periodu, koji čine simboličke granice grada duž auto-puta E-75 i pozdravljaju putnike pri dolasku i odlasku u prestonicu (ondašnje) Jugoslavije. Kula Beograd je locirana na polovini linije koja povezuje ove dve kapije i na obali reke koja deli istočni i zapadni deo grada. Na određen način, to liči na osu istok–zapad u staroj Kini, sa Istočnom kapijom, planinom Tai Šan, i Zapadnom kapijom kao planinom Hua Šan na zapadu, dok bi Kula Beograd bio Song Šan, na središnjoj tački preseka poveznice. Sličnost postaje još ubedljivija ako se povuče uspravna osa u odnosu na gore opisanu, gde se Kalemegdan pojavljuje kao severni Heng Šan. Iz ovog ugla, Kula Beograd zaista može biti tačka povezivanja dva velika i veoma različita dela grada, ujedinjujući stari i novi Beograd u obliku koji oslikava poredak iz domena ideja (Neba).Ali, „prizivanje slike“ (He Xiang) nije pouzdana tehnika analize. Njen rezultat zavisi od mnogo varijabli. Tamo gde ja vidim svete planine, neko drugi može videti Naska linije ili, ako bi uključio druge visoke građevine, prikaz jabuke na mapi ili nečeg drugog.


Da bismo dobili bolju sliku, treba da uzmemo u obzir okruženje: forme, lokaciju, orijentaciju i simbolička značenja u okviru prostorno-društvenog konteksta. Drugim rečima, treba da procenimo šta ova lokacija znači u okviru grada.


Lokacija, orijentacija, značenje


Na prvi pogled, projekat je veoma slabo lociran. Neboder će biti građen na niskom zemljištu duž istočne obale reke Save. Teren je ravan i svi putevi za različite centralne delove starog grada vode više ili manje strmo uzbrdo. Staro ime za lokaciju mnogo govori: ona je poznata kao Bara Venecija. Gradnju na tako niskom, plavnom, nestabilnom terenu koji verovatno zadržava vodu treba smatrati za „loš feng šui“. Tako bi trebalo, ali ovde treba uzeti u obzir neke istorijiske činjenice.


Ova je lokacije prvobitno, pre oko jednog i po veka, bila deo grada namenjen upravo za „sile globalizacije“, i njen razvoj tokom 150 potonjih godina doneo je upravo ono što sadašnji projekat obećava: preobražaj inače konzevativnog grada, pokrenut njegovom modernizacijom i potpomognut uključivanjem Beograda u savremene globalne tokove. Po odredbama Berlinskog mirovnog ugovora (1878.) srpska vlada i vladar, knez Milan Obrenović, bili su obavezni da što je brže moguće umreže Srbiju u želeiznički sistem Austrougarskog carstva. Bara Venecija je isušena i nasuta da bi se obezbedio prostor za glavnu železničku stanicu i potrebnu infrastrukturu. Ekonomski i finansijski slaba država morala je da traži pomoć međunarodnih investitora i, nakon brojnih političkih bura, korupcionaških skandala i parlamentarnih rasprava, vlada je poverila koncesiju za građevinske radove francuskom preduzeću, dok je najreprezentativniju zgradu – stanicu – projektovao poznati arhitekta iz Beča.


Dakle, pre 150 godina imamo sve elemente današnje situacije na potpuno istom mestu: preskup razvojni projekat, osiromašena država, vlada koja mora da u tom projektu vidi razvoj, opoziciju takvom pogledu, korupciju, politički pritisak, „investitorski urbanizam“, nepoštovanje „lokalnih boja“ (couleur locale). I koji je bio rezultat u ono doba? Prema Feliksu Kanicu, ekspertu za južnu Evropu iz 19. veka, citiranom u „Enciklopediji arhitekture Beograda u 19. I 20. veku“, železnica je donela zapadne vrednosti, način života i trendove u grad koji je po sebi bio konzervativan. Ona je preobrazila stare puteve i prekinula tradicije, ali je takođe donela ogroman materijalni i finansijski napredak.


Glavna železnička stanica Beograd orijentisana je licem prema uzbrdici i centru grada, dok su joj leđa okrenuta prema niskom zemljištu i reci. Beograd na vodi biće orijentisan u suprotnom pravcu, licem prema reci, kako je definisano čeonim položajem Kule Beograd, što obezbeđuje kompleksu relativno jaka leđa i mogućnost nakupljanja energije koja se sliva nizbrdo sa platoa gde je smešten stari deo grada, kroz ulice nagnute prema kompleksu Beograda na vodi.

Feng šui operiše sa univerzalnom suštinom, od koje je sve sačinjeno. U svojoj dinamičkoj formi ona se naziva Qi, u šta spadaju pokret i dinamika energije, ljudi, vetra, vode, saobraćaja – ukratko, svi dinamički fenomeni sveta, opipljivi i neopipljivi. Qi se talasa niz bregove, pomera prema najnižim tačkama, ubrzava u najužim deonicama – uopšteno, ponaša se kao voda. U svom nepokretnom, mirujućem obliku ova suština se ispoljava kao materija. Qi se izjednačava sa promenom, pokretom, kruženjem, razvojem, akcijom, dok se tvar (ili oblik) izjednačava sa stabilnošću, mirovanjem, podrškom i materijalnim rezultatima. Stoga se gornje i oivičeno zemljište izjednačava sa mirnoćom i zaštitom, što je poželjno imati u prostoru koji ne vidimo, dakle nad kojim nemamo kontrolu – iza naših leđa. Niže zemljište se izjednačava sa pokretom, napredovanjem i akcijom, nad čim želimo da imamo kontrolu, i stoga želimo da ga imamo ispred nas, da ga vidimo.


Qi može biti usmeravan i nakupljan samim materijalnim oblicima, a njegov kapacitet nakupljanja zavisi od veličline samog oblika u koji se nakuplja. Stoga „slaba“ leđa znače nizak akumulacioni kapacitet neke lokacije. Pošto je Glavna železnička stanica sastavljena od niske linijske infrastrukture i niskih zgrada orijentisanih prema jakom prilivu Qija sa platoa, ona ima nizak akumulacioni kapacitet i pod stalnim je pritiskom od bujične energije koja se sliva na dole. Lice zgrade je okrenuto prema brdima, čineći da je kretanje ka gradu uvek uzbrdo i uzvodno, što otežava vezu sa gradom i izaziva obrušavanje Qija na lokaciju, od čega na njoj nastaju zbrka i haos. I zaista, „Enciklopedija arhitekture Beograda u 19. I 20. veku“ citira članke još od 1919. godine u kojima se tvrdi da Glavna železnička stanica nije uspela da uspostavi vezu sa tradicionalnim trgovačkim centrom grada i kritikuje saobraćajno zagušenje oko nje. Saobraćajni problemi su se tokom vremena samo još više pogoršavali, te su i danas veliki problem za ovaj deo grada, nezavisno od opadanja obima železničkog saobraćaja i smanjenja značaja železnice.


Beograd na vodi biće orijentisan prema reci, primajući podršku sa višeg zemljišta starog grada i okolnih brda, dok će visoke zgrade u kompleksu moći da nakupe više Qija koji se sliva dole od niske zgrade Glavne železničke stanice i linijske infrastrukture. Ovakva njegova orijentacije ukazuje na bolju povezanost ovog kompleksa sa starim delom grada, ali na žalost, takođe najavljuje da će većina komercijalnih aktivnosti biti relocirana (sprana dole) iz starog centra u Beograd na vodi, obezvređujući sadašnje visoke vrednosti poslovnog prostora u starom centru.


Planirane visoke zgrade od betona, čelika i stakla su vizuelna i simbolička veza istočne obale Save sa zapadnom obalom, modernosti sa tradicijom; otvorenosti, pokreta i vizije ravnog terena sa stabilnošću, tradicijom i zaštitom brda starog dela grada. Kula Beograd sa susednim tržnim centrom je u položaju poveznice između ova dva dela grada i planirani pešačko–biciklistički most ispred kule i tržnog centra obezbeđuje lakšu, opušteniju vezu sa „drugom stranom“, menjajući i oplemenjujući kvalitet saobraćaja između dva dela grada, između istoka i zapada i otvarajući put da vrednosti istoka budu pokazane i materijalizovane na zapadu.


Duž reke, gledano od lokacije Beograda na vodi, leži mega-projekat Novi Beograd, četvrt stambenih kula u zelenilu. Novi Beograd je najveća od 17 gradskih opština i najmlađi deo grada, „Blještavi grad“ planiran u vreme Titove vlasti kasnih 40–ih na plavnoj ravni. Izgrađen tokom 50–ih i 60–ih, Novi Beograd je dom za 200.000 lljudi smeštenih u 72 superbloka, projektovan kao hvalospev progresivnog životnog standarda ovekovečenog u Atinskoj povelji, univerzalni recept za maksimalnu udobnost i kvalitet života. Od nedavno Novi Beograd je postao mesto za sedište velikih banaka i korporacija. Ova poslovna sedišta su, naravno u skladu sa globalnim trendovima, visoke građevine napravljene od stakla i čelika, bez obzira da li su ih projektovali domaći ili strani arhitekti.


Trenutno, dva dela grada su na mestu gde je planiran Beograd na vodi prilično daleko jedan od drugog. Industrijski-infrastrukturno korišćenje istočne obale i blok divlje izgrađenih kuća na zapadnoj obali uspostavili su između starog i novog Beograda široku zabranjenu zonu. Komunikacija između njih je sužena na dva mosta na obodima planiranog Beograda na vodi, koji su naročito u toku špiceva preopterećeni saobraćajem. Odatle je komunikacija između istoka i zapada ometena, istok je izolovan od zapada, što se, na nivou simboličkog značenja, može tumačiti kao jaz između planova i realizacije, prošlosti i budućnosti, početaka i završetaka. Neizbežno je videti ove mostove kao neku vrstu tesnaca na kojima su kretanje i energija pokreta koncentrisani i pritešnjeni, što je formacija koja se u feng šuiju smatra izvorom Sha Qija (ubilački Qi). Ovo je zasigurno izvor frustracija za ljude koji moraju da putuju preko ovih mostova više puta u toku dana i verovatno jedan od uzroka povišenog nivoa agresivnosti u društvu.


Rascep dva dela grada i nemogućnost istočne kreativne jang sile da se manifestuje, stvori rezultate i plodove na zapadu (na jin, ženskom terenu) verovatno takođe ima uticaja na opšti rast agresivnosti i izvesnu meru repatrijarhalizacije društva. Bolja vizuelna i saobraćajna povezanost dva dela bi mogla uticati u pravcu smanjenja nivoa agresije i modernizaciji shvatanja rodni uloga.Situacija sada


Planovi za dve obale(Slika šta je sada i šta će biti ovde i preko reke)


Beograd na vodi i projekat planiran da zameni blok divlje gradnje sa druge obale reke poništiće zabranjenu zonu, približiti dva dela grada jedan drugom i na simboličkom i u prostornom smislu, dok će planirani pešačko–biciklistički most obezbediti manje agresivan tok preko reke, povezujući istok i zapad i sva značenja koja oni predstavljaju. Most će otvoriti put da energija nakupljena na istočnoj obali pređe na zapad na manje agresivan način, otvarajući istovremeno mogućnost za istočni (stari) deo grada da „pređe reku“ i predstavi sebe i svoja dostignuća u modernom svetu.


Dobro ili loše


Kada me pitaju da li je nešto dobro ili loše „po feng šuiju“, uvek mi je veoma teško da dam jednostavan odgovor. Verovatno zato što se dobro ili loše određuju iz ugla ličnih ili kolektivnih vrednosti, ideja, morala i očekivanja, dok je feng šui vrednosno neutralni analitički okvir preko kojeg se posmatraju oblici i uzorci događaja na određenom mestu i povezuju sa geometrijskim uzorcima fizičkog i apstraktnog prostora koji mogu da se otkriju, tumače i vrednuju. Uzorci i geometrija nisu ni dobri, ni loši. Oni samo postoje.


Ono, što mogu da tvrdim sa sigurnošću je to, da je u datom trenutku najlošija moguća varijanta da se projekat zaustavi i da se otvori nova, potencijalno 40-50 godina duga rasprava o tome, šta bi se tu moglo i trebalo napraviti, kao nastavak prethodnih pola veka urbanističkih premišljanja o Savskom amfiteatru.


U zaključku, ne mogu da kažem da li je projekat Beograd na vodi „dobar“ ili „loš“ za grad. Mogu da kažem da je lokacija bitna za gradski prostor. To je ključna tačka za integraciju ili raspad grada. Da li će ona pokazati svoju „dobru“ ili „lošu“ stranu veoma zavisi od rokova završetka projekta. To je tačka koja može da otvori ili zatvori tradicionalni deo grada prema savremenom svetu (ili barem Evropi), bilo to dobro ili ne. Uzimajući u obzir da je lokacija smeštena jugozapadno od Trga Republike, centra tradicionalnog grada, i da jugozapad označava mase ili mnoštvo, njegovo otvaranje prema zapadu može zaista da doda impuls promeni tradicionalnog društvenog tkiva i preobražaju ukorenjenih društvenih vrednosti. Mogućnost da se Qi koji se valja nizbrdo nakuplja i taloži na lokaciji Beograda na vodi može se tumačiti kao mogućnost promene predstave grada i društva o sebi. Ovo su dugoročni procesi koji, ako se projekat ne završi u relativno kratkom roku, mogu da imaju i suprotno dejstvo, pogoršavajući uslove u gradu jačanjem izolacionističkih i anti-modernizacijskih tendencija.


Vizuelno objedinjavanje obe strane reke može društvu istočnog, starog dela grada dati mogućnost da inicijalnu silu, svoje vrednosti i energju koja ovako zatvorena u sebe stvara agresiju, konflikt i krutost, manifestuje na zapadnoj obali, da proizvede „plodove“. Moguće je i da se vizuelnim povezivanjem uravnoteži jin-jang odnos teritorije grada, i da se time ublaži postojeća napetost polova kao posledice repatrijalhalizacije društva.


U vezi konkretnog plana predviđenog za projekat Beograd na vodi, može se reći da specifičan plan za ovu specifičnu lokaciju daje podršku vizuelnoj integraciji teritorije grada, stvaranju slike modernosti i komunikativnosti i uspostavlja bolju vezu između istoka i zapada, akcije i rezultata, planova i realizacije. U skladu sa tim, verovatno je „dobar“ za trgovinu i globalizacijske procese. Ako su ove stvari po vašem mišljenju važne i poželjne, onda jeste, to je dobar projekat.


Ono što ne mogu da kažem jeste da li je Beograd na vodi dobar ili loš za identitet grada, opisan u časopisu Places Journal kao „postmoderni grad koji prethodi konceptu postmodernog, Beograd sadrži fragmente toliko mnogo drugih urbaniteta da se nikada neće moći reći da postoji po sebi“. Upravo su pojmovi identiteta predmet konflikata i identitet je zaista sveprisutno pitanje u raspravi o ovom projektu. Ipak, ono što mogu da kažem jeste da će Beograd na vodi, ako se izgradi, imati uticaja na identitet Beograda i njegovog društva u smeru koji sam prethodno opisala, a da li će taj utcaj biti dobar ili loš ostavljam svakom da proceni za sebe.Opipljivi Land-Art i Qi drustvenih apstrakcija

Posted on April 26, 2017 at 2:35 PM


“Ljudske misli, osećanja, težnje, vrednosti i verovanja su manifestacije univerzalne suštine, manifestacije energo-materije Qi. Iako su to neopipljive, nematerijalne, nemerljive pojave, one utiču na materijalnu stvarnost, na fizičke oblike okruženja. Iz toga sledi da se i kvalitet, karakter apstraktnih, nematerijalnih manifestacija može upoznati, takoreći “čitati” iz materijalnih oblika, njihovih distribucija i odnosa u fizičkom prostoru. To znači i da se mesta mogu razumeti u svojoj celovitosti kroz analizu fizičkih prostornih karakteristika, i upućuje na to da se na ljudsko društvo može uticati promenama u fizičkom prostoru u kome društvo postoji i funkcioniše. Naravno, po osnovu tog odnosa moguće je predvideti i materijalno-prostorne mogućnosti ostvarenja, domete i rezultate politika, planova, akcija.. .sve bazirano na analizi kvaliteta Qi-a sadržanog u apstraktnom konstruktu.”


Ovu ideju, koja je u stvari jedna od osnovnih teza kineske teorije promena (a time i feng shuija) i mogućnosti primene ideje pokušala sam da objasnim nebrojeno puta, u najraznovrsnijim okolnostima, od naučnih konferencija do privatnih razgovora u sitne sate. Pokušavala sam da je objasnim ljudima raznog obrazovanja, socijalnog statusa, kulturnog nasleđa. Neki od njih bi možda i razmislili o tome, da sam ja kvantni fizičar. Ili da sam arhitekta, kao Nimajer, stvaralac Brazilije. Makar da sam urbanistički nastrojen birokrata na položaju, kao što je bio Hausman, čovek koji je definisao moderni Pariz. No ja nisam ni jedno od toga. Ja sam doktor geografskih nauka, diplomirani inženjer poljoprivrede, i bavim se feng shui konsultacijama. Čini se da ovo zadnje u očima ljudii potpuno neutrališe sve prethodno obrazovanje.


Kada čuju da se bavim feng shuijem, što je, jel’te “spiritualna” disciplina, ljudi odmah počinju da pričaju o čakrama, aurama, snazi uma, bioenergiji, i ostalim njuejdžerskim opštim mestima. Naravno, to se dešava onda, kad pokušavaju da budu ljubazni i pokažu razumevanje, jer znaju da smo mi “spiritualni” preterano nadraženi, i da držimo duge i naporne govorancije ako se sumnja u naše odlepljene ideje.


A kad se ne trude da budu ljubazni, onda mi kratko i jasno daju do znanja da se ne zavaravam, jer stvarni svet je jedno, taj (moj) “duhovni” nešto sasvim dugo, i da se ideje i planovi ne “manifestuju” tek tako, nego se moraju materijalizovati i ostvariti mudrom politikom, snagom volje, a često i silom. Naravno, kažu mi i da sam slobodna da savetujem naivne domaćice gde da stave krevet, cveće, i to, ali ne mogu da očekujem da neko ozbiljan VERUJE u feng shui.


Naravno, ozbiljni ljudi VERUJU (hic!) samo u objektivnu stvarnost. Što meni deluje prilično kontradiktorno, jer ako je nešto objektivno, u to nema potrebe verovati, nego se može saznati, ali šta ja znam...


U svakom slučaju, neki dan sam naišla na ove fotografije, koje bi mogle biti objektivan vizuelni i fizički dokaz da se apstrakcija ljudskih sistema vrednosti manifestuje u fizičko-materijalnoj dimanziji, u fizičkom prostoru i bez meditacije, mantranja, čaranja, rituala... pa, možda su oni dovoljno uverljivi da se POVERUJE u uzročno-posledičnu povezanost kvalitativnih aspekata apstraktnih i fizičkih domena, bez obzira na moju “spiritualnost”.


 

Neopipljivo postaje opipljivo: državne granice


Granica po sebi je pojam iz domena apstrakcije. To je imaginarna linija koja razdvaja dve apstraktne celine koje se razlikuju po nekim karakteristikama. O granici najčešće mislimo kao o državnoj granici. Državna granica je linija u apstraktnom prostoru koja opasuje određen broj zajedničkih nematerijalnih odrednica populacije koja je karakterisana tim sklopom odrednica: jezikom, verom, nacionalnom pripadnošću, kulturom, vrednostima, društvenim i političkim sistemom, istorijskim konstruktima, itd. Pošto populacija postoji u prostoru, ove apstraktne linije – granice – projektuju se na fizički prostor, da bi se odredio obim konkretnog fizičkog prostora koji pripada apstraktnom entitetu karakterisanom zajedničkim nematerijalnim odrednicama. Ovaj entitet se pomenutim skupom apstraktnih odrednica u apstraktnom prostoru razlikuje od drugih entiteta, koji takođe imaju svoje zajedničke apstraktne-nematerijalne karakteristike, i pripadajući fizički prostor. Linija koja razdvaja dva apstraktna karaktera u fizičkom prostoru zove se državna granica.


Koliko je ova imaginarna linija u fizičkom prostoru prohodna ili neprohodna, zavisi od toga koliko su slični “karakteri” dvaju apstraktnih entiteta. Ako su ovi nematerijalni karakteri slični, granica će biti “meka”, prohodna, nevidljiva u fizičkom prostoru. Ako su, međutim, ovi karakteri različiti, granica će biti “tvrda”, neprohodna, označena opipljjivim materijalnim formama u fizičkom prostoru.


Materijalni oblici koji označavaju granicu teže čak da postaju sve veći i čvršći kroz vreme, ukoliko se razlika “karaktera” dva apstraktna entiteta vremenom povećava. Ova pojava je u skladu sa feng shui pravilom prema kome se “qi kreće na krilima vetra a na ivici vode staje i materijalizuje se”. Ovo pravilo praktično znači da je Qi energija dok je u pokretu, a pretvara se u materiju kad se zaustavi i izgubi momentum. “Karakter” apstraktnih entiteta je zapravo neopipljivi qi zajedničkih nematerijalnih odrednica sadržan u pojedinoj državi, u njenom društvu. Ako je granica među entitetima “tvrda”, neprohodna, ona zaustavlja kretanje energije u apstraktnom prostoru usled čega se Qi materijalizuje u sve čvršćim materijalnim preprekama u fizičkom prostoru.


Proces najbolje ilustruje “razvoj” Berlinskog zida, koji je rastao sve čvršći, viši i širi kako je hladni rat dobijao na zamahu.


U početku, Berlinski zid je bio samo prepreka od bodljikave žice:
Malo kasnije žicu je zamenio čvrsti zid:
A još kasnije je uz viši, deblji, jači zid dodata i bodljikava žica i druge odbrambene forme za sprečavanje kretanja:
Na kraju je ipak strujanje ljudskog Qi-a srušilo fizički zid, ali tek pošto su dva sukobljena bloka (apstraktni entiteti) učinili značajne napore na smanjivanju “razlike karaktera”.


I ne radi se samo o ekstremnim slučajevima konfrontacije, kao što je Berlinski zid. Radi se o tome da različiti “karakteri” dovode do različitih postupaka, proizvode različite organizacione uzorke i imaju različit odnos prema fizičkom prostoru, ili, ako je tako jasnije, prema životnoj sredini. Različiti kvaliteti apstraktnog ljudskog Qi-a proizvode različite prostorne oblike. Sudeći po slici granice, ljudski Qi SAD-a se prilično razlikuje od ljudskog Qi-a Meksika, i razlika se, kao i u Berlinu, materijalizuje kao zid, i kao različiti oblici, gustine, rasporedi sa jedne i sa druge strane ovog zida:Razlika između SAD i Kanade nije tako izrazita, ne proizvodi čvrste prepreke, ali ipak, imaginarna crta mora biti povučena i u fizičkom prostoru:
Različit odnos prema životnoj sredini se vrlo jasno manifestuje na granici Haitija i Dominikanske Republike:
Različit, mada ne dijametralno suprotan odnos prema životnoj sredini se prepoznaje i na slici granice između Brazila i Bolivije:
Različiti načini upotrebe zemljišta definišu granicu između Poljske i Ukrajine, bez obzira na land-art intervenciju namenjenu simboličkom poboljšanju komunikacije:
Neke razlike se primećuju čak i kada su u pitanju unutrašnje granice šengenske zone unutar EU, kao na primer u slučaju Nemačke i Češke:
 

Naravno, svaka slika u ovom nizu se može objasniti “racionalnom” analizom: razlike u pravnim rešenjima, političkom sistemu, ekonomiji, istoriji, kulturi... ali svako “racionalno” objašnjenje funkcioniše samo u relacionom okviru verovanja u stvarno postojanje apstraktnih-neopipljivih entiteta i stvarnost razlika među njima. A upravo od toga smo krenuli – energija “karaktera” apstrakcija oblikuje stvarnost, kako opipljivu, prostorno-materijalnu, tako i onu neopipljivu, ali ne manje delatnu.


U krajnjoj liniji, “verovali” u feng šui ili u objektivne činjenice, zar nije “segregacija” baš ono što nam padne na pamet kad pogledamo sledeću sliku:
 

Ovo je naime jedna od slika iz projekta “Nejednake scene” (Unequal Scenes), gde je Džoni Miler, fotograf iz Kejptauna snimao prostor dronom iz vazduha kako bi najubedljivije prikazao nejednakost u Južnoafričkoj republici. A stanje društva se najbolje vidi u prostoru. Miler objašnjava da su neki od ovih socijalno definisanih kvartova i planirani sa namerom segregacije, ali su mnogi “jednostavno iznikli takvi, manje-više organski”. Ovaj prostorni oblik je rezultat politike aparthejda, inkorporisanog u pravno-normativni sistem ove države. Iako su dotični zakoni ukinuti pre 22 godine i zvanična politika je promenila kurs, u stvarnosti još postoje sve prepreke i nejednakosti koje je ova politika stvorila.


Naravno, pošto je proizvela materijalne prostorne oblike koji odražavaju tu politiku, a sad se ti materijalni oblici – uzorci – reprodukuju u prostoru apstrakcija i oblikuju svest.

 

Vreme je Vatrenog Petla

Posted on January 29, 2017 at 2:10 PM

Završila se godina Majmuna, i stigao nam je Vatreni Petao. Najzad malo mira? Moguće, ali na žalost, malo verovatno. Petao je i dalje metalna energija, kao što je i Majmun, samo je jin oblik te energije, cizeliraniji, detaljniiji, ukrašeniji. Što znači da će promene nastale u prethodnoj godini težiti da dobiju pun oblik, pokažu potpunu formu. Sudbina nije “zapisana” u zvezdama. Zvezde donose određene apstraktne kvalitete vremena, koji se ostvaruju kao “dobri” ili “loši” kroz ljudske akcije, bilo individualne, bilo kolektivne. Vreme je tok, koji ljudske akcije usmeravaju.


Kakva će godina Petla biti, zavisi od toga šta se dešavalo u godini Majmuna. Tamo, gde su sa Majmunom načinjeni koraci ka smirivanju i pojednostavljivanju, i tamo, gde su radoznalost i skakutanje majmuna iskorišćeni za proširivanje vidika i obraćanje pažnje na lepe i dobre stvari godina Petla će biti prijatna, dobra i prosperitetna. Tamo, gde je Majmun pokazivao iskeženo lice i sklonost ka bacanju trulog voća na prolaznike, jačaće kompetitivnost, podele i sukobi. Bojim se da veći deo sveta spada u ovu drugu grupu. Tako da nam predstoje granice, ograde, carine, otežana komunikacija među onima koji su se svrstali u neki tabor...


Srećom, petao je jin znak. Koliko god delovao opasno i ratoborno, on ipak hvata na prvu loptu, na zastrašivanje. On je, u stvari, ratnik iz fotelje, po osnovu čega se može zaključiti da, uprkos zveckanju oružjem i glasnih pretnjii koje će se nastaviti na globalnom planu, a verovatno i na lokalnim planovima, do većih sukoba neće doći.


 

Vatreni petao nosi nežniji, jin oblik vatre, koji svojim svetlom ipak omekšava oštre konture, može dovesti do postepenog omekšavanja oštrine mišljenja, stavova i sudova.


 

Dobra vest za nas na ovim prostorima jugoistočne Evrope je ta, da je vatreni petao, koji je inače i simbol plemenite podrške, učenja, inovacije i umetnosti, “prijatelj” zmaja, koji nama kroji sudbinu, kao što ste mogli da pročitate u davnom postu koji sam pisala za godinu zmaja (2012.). Odnosno, za ovaj prostor Petao donosi dobru priliku da dođemo sebi, da počnemo da cenimo znanje i umeće, a ne samo snagu glasa i sirovu moć. Da tražimo rešenja i odgovarajuće ljude, a ne krivce. I da, možda, vidimo svetlo na kraju tunela, čak i ako je tunel dugačak, i sve nam se čini da je to svetlo voza koji se približava. Petao je podržan i time, što je na jugoistočnom pravcu ove godine zvezda 9, vatrena zvezda jasnog viđenja, slave, pokazivanja u pravom svetlu.


 

Bez obzira na globalne događaje, na koje nemamo baš mnogo uticaja, i regionalne, koji pomalo zavise i od nas, godina Petla može biti sasvim prijatna i srećna u pojedinačnom životu, ako dozvolimo da nas Petao potakne da učimo nešto novo, da istražimo šta je to što nam je lepo, dobro, vredno i da potražimo društvo vrednih osoba, i pokušamo i sami da postanemo to nežno svetlo sveće u mraku i pustimo da nas obasja zora, koju petao najavljuje.


 

Na ličnom nivou godina Petla će Pacovu doneti napredak u karijeri, možda i promenu na tom polju, i finansijsko poboljšanje. Oni rođeni u godini Bivola će imati mogućnosti za proširivanje svog znanja, i više putovanja. Na tim putovanjima bi mogla da se pojavi i neka nova ljubav, ili da se učvrsti stara. Tigrovi bi mogli imati dobru godinu, uz uslov da budu istrajni, odlučni i koncentrisani na sprovođenje svojih odluka. Za finansije tigrova bi bilo bolje da ne donose nikakve nagle odluke, i ne ulaze u poslove koji se iznenada pojavljuju kao mogućnosti, jer bi mogli biti na većem gubitku. Zecu se u ovoj godini smeši romantika i ljubav, dok na ostalim poljima – posao, novac, zdravlje – izgledi nisu tako dobri. Zec je u opoziciji – sukobu - sa vladarom godine, i zbog toga bi bilo dobro da sa sobom ima neku malu sliku ili privezak zmaja, koji će odvratiti pažnju petla. Zmaj, kao prijatelj petla, može računati na podršku ove godine na svim poljima, jedino je osetljivije polje zdravlja, ali su i tu moguće samo manje neprijatnosti. Zmije bi trebale da planiraju obazrivo i dobro promisle o svojim prioritetima. Trebalo bi da budu otvorene na promene, ali da na te promene ne troše previše. Ipak, nije sve tako strašno i ograničeno, ljubavni plan bi mogao da donese velike pozitivne promene. Konji će godinu provesti radno, do mere da neće moći ppreviše da uživaju u životu, bez obzira što će taj rad dati i finansijske rezultate. Naravno, sav taj rad nije previše dobar za ljubav i za zdravlje, pa su to polja na koja konji treba da obrate pažnju. Rođeni u znaku Koze će biti izuzetno društveni ove godine, a u društvu mogu sresti vrlo privlačne osobe, što je dobre za one koji traže srodnu dušu, ali kod onih u braku može doovesti i do problema. Što se posla i finansija tiče sledi poboljšanje, ali mogu se tu i tamo pojaviti neočekivani problemi, koji se mogu rešiti i sami od sebe, kako su i nastali, ali mogu dovesti do ozbljnog stresa. Opuštanje je ključna reč u tim situacijama. Majmune očekuje aktivan društveni život i stabilna poslovno-finansijska godina, u toku koje bi trebali da se usmere na smanjivanje dugova iz prošlosti i stvaranje neke zalihe za budućnost. Petlovima njihova godina može biti i dobra i loša – mogu da zarade dosta, ali i da potroše više nego što su zaradili, i to na stvari koje ne vrede toliko, koliko koštaju. Pošto će petlovi imati potrebu da rasčišćavaju i odsecaju stvari, i da okrenu novi list, bolje bi bilo da to ne čine preterano oštro i naglo, jer će tako odseći od sebe i priznanja i unapređenja koja bi mogla da im stignu baš ove godine. Rođeni u godini Psa će imati izuzetno godinu što se tiče odnosa sa ljudima, davaće i primati podršku, pojavljivaće se novi ljudi značajni za godine koje dolaze. Ipak, druženja može biti previše, i davanje može da pretegne nad primanjem podrške, što može dovesti i do fizičke iscrpljenosti i problema sa zdravljem. Za one rođene u godini Svinje na žalost, mogu reći samo da će ova godina biti bolja od prethodne, koja baš i nije bila dobra. Isti problemi koje ste imali prošle godine, pratiće vas i dalje. Ipak, biće sve manje loše kako zalazimo sve dublje u godinu, a pri kraju godine će i Svinje moći da osete olakšanje.


 

 

 

Ali, bez obzira u kom znaku ste rođeni, raspored zvezda i kvalitet vremenske dimenzije ne možete menjati i time uticati na svoju sudbinu. Međutim, energije godine se ispoljavaju i u prostoru, a tu već možete nešto preduzeti uz pomoć Feng Šuija na zaštiti od potencijalnih nepovoljnosti ove godine i podsticanju pozitivnih efekata.
 

 

U centru magičnog kvadrata, a time i u centru vašeg prostora se u godini pred nama nalazi zvezda 1, koja se smatra zvezdom “dalekog bogatstva” i nosi kvalitet faze/elementa vode, i sva značenja sa kojima se ona obično povezuje, kao što su karijera, duhovnost, meditacija, i novac, kao i usamljenost, hladnoća, otuđenost i opasnost. Ova zvezda se u centru prostora ne oseća baš udobno, budući da centar nosi energiju faze/elementa zemlja. Zemlja upija vodu, nastaje blato, a pošto je u centru stana stabilnost nas samih i zajednice koja tu živi, blato ne može biti dobro u centru. Srećom, zemlja i voda se pomoću metala mogu povezati u odnos u kome će zemlja centra jačati vodu, stvarajući sliku bunara, koji je tradicionalno centar zajednice (sela).


 

Zvezda bolesti, zemljana zvezda 2 se iz centra pomerila na severozapad. I dok su i dalje mogući problemi sa srcem,cirkulacijom, kožom i disajnim organima, ta pretnja je ove godine slabijeg intenziteta, ali se zato listi mogućih problematičnih delova tela dodaju kičma i glava. Tradicionalno se zemljana energija ove zvezde raspršuje pomoću niske od šest metalnih novčića ili metalne vaze uobliku tikvice (calabash). U nedostatku ovakve niske možete koristiti grupu od bilo kojih 6 metalnih objekata ili neku posudu od metala drugog oblika, samo obratite pažnju da posuda ima relativno veliku zapreminu i usko grlo .


 

“Veliki Vojvoda” se ove godine nalazi na zapadu, tako da nije preporučljivo sedeti licem ka ovom pravcu, niti planirati veće radove tipa dogradnje, renoviranja, menjanja podova. A uz njega, tu je i zvezda “svađalica” 3, koju obično smirujemo vatrom, to jest nečim crvenim. Međutim, pošto se zvezda 3 sad poklapa sa Vojvodom, a njemu nije preporučljivo mahati crvenom maramom u lice, bolje je da ove godine zvezdu 3 smirujete nekim simbolom mira, smirivanja i zaštite. Možete koristiti slike svetaca, pod uslovom da je na slici neki miroljubivi svetac. (Ubijanje aždaje se ne smatra miroljubivim činom, bez obzira) Svetac bi takođe trebao da okrene leđa Velikom Vojvodi. Ako vam se slike svetaca ne uklapaju, možete koristiiti žad. Žad je kamen pročišćenja i plemenitosti, pa možete koristiti i njega, na primer u vidu figurice Bude, koji je takođe zaštitnik, naročito ako sedi leđima prema Vojvodi, ili brojanicu od žada.


 

Veliki Vojvoda, kao i sve osobe na visokom položaju, voli da mu se iskaže poštovanje darovima, a pošto je zapad pravac rezultata, nije loše da Vojvoda kaže koju dobru reč za vas. Dekorišite zato zapad nečim zlatnim, možete tu postaviti posudu zlatne boje i u njoj simboličke darove: novčiće, komadiće brušenog stakla, poludrago kamenje. Pošto ga darujete, možete slobodno sedeti leđima ka zapadu, imaćete podršku najmoćnijeg od svih nebeskih uticaja.


 

Nepovoljan pravac u toku ove godine je i istok, koji je suprotan od pravca na kome je Veliki Vojvoda. Tu je uticaj zvani Sui Po (koga bi mogli prevesti kao “Godinolomac”), a je i uticaj poetičnog imena šest ubistava. Obe ove energije su jake i najbolje je ne uznemiriti ih radovima ili bukom Oba uticaja donose agresivne, nepredvidive energije koje nikako ne želite iza leđa, ali možete da se suočite sa njima, ako postavite tradicionalne zaštiitnike – tri Fu psa ili tri Qilina – u istočni deo, okrenute licem ka istoku. Sa druge strane, na istoku je ove godine i zvezda finansija 8, koja je povoljna, i koju bi trebalo aktivirati. Citrin koji ste prošle godine držali na jugozapadu sad premestite na istok. Obično se zvezda finansija aktivira i vatrom, ali obzirom na uticaje sa kojima ona sad deli “palatu”, vatra bi mogla da deluje i kao pretnja, pa je bolje izbegnite.


 

Žuta 5, još jedna nepovoljna zvezda, nalazi se ove godine na jugu. Nju možete smiriti i neutralisati postavljanjem 6 metalnih novčića sa slanom vodom, niske od 6 novčića, 6 metalnih zvončića i/ili cevastog zvonca sa 6 šupljih cevi.


 

Zvezda 7 koja predstavlja skandale, ogovaranja i napade, nalazi se na jugozapadu, gde ima izrazito plodno tle za svoju delatnost,budući da je to “palata” majke, ali i starijih žena. Zvezdu 7 možete smiriti nečim plavim, ili sa tri bambusa u staklenoj vazi.


 

Na jugoistoku je zvezda slave 9, i tu se dobro oseća.Da biste je podržali i tako prizvali obilje i kreativnost, zajedno sa mogućnosti pokazivanje vaših sposobnosti i dobijanje priznanja za njih, stavite u istočni deo jednu lepu, razvijenu biljku, ili držite tu aranžman šarenog cveća. Možete uz to držati i upaljeno svetlo, stonu lampu, ili paliti ukrasne sveće.


 

Voda na severoistoku gde je zvezda 4 kreativnosti i akademskih postignuća, može da vam ojača položaj, unapredi karijeru ili potakne romansu. Dodajte i nešto crveno (vatra), da gostujuća zvezda ne bi došla u sukob sa zemljanom energijom severoistoka.


 

Konačno, na severu, u kući zvezde 1 voda gostuje zvezda 6 metal, i stvara se izuzetno jaka kombinacija vode koja može da pomogne u pokretanju karijere i finansijskog stanja sa mrtve tačke. Za spiritualne tragaoce ova voda može da donese duševni mir i duboke uvide. Radite tu, meditirajte tu, postavite oglas za posao koji želite da dobijete ili napišite listu vaših ciljeva za ovu godinu i postavite u severni deo stana. Naravno, možete to podržati fizičkom tekućom vodom u vidu fontanice, ili, ako vam fontanica tu ne odgovara, onda slikom vodopada.


 

Naravno, ako ste se bavili feng šuijem, onda znate da godišnje leteće zvezde daju efekte u interakciji sa osnovnom kartom letećih zvezda vašeg prostora i u zavisnosti od formi u okruženju i u samom prostoru. Godišnje zvezde stupaju u interakciju sa rezidentnom vodenom ili planinskom zvezdom vašeg prostora, i u toj interakciji njihovo dejstvo se može promeniti u potpunosti. Na primer, ako u centru imate kombinaciju zvezda 6 i 8, onda zvezda karijere 1 može doneti velike poziitivne promene u vašim finansijama i u karijeri, dok ako tu imate kombinacije zvezda 3-4, onda će se javljati jaka emotivna talasanja, svađe, a moguće i pravni problemi. A ako su vam tu zvezde 6 i 7, onda će vam zvezda 1 i njena vodena energija koja “leči” ovu kombinaciju smanjiti materijalne gubitke i mogućnost da budete prevareni.


Iako se “feng šui lekovi” dobijaju bez recepta, ako niste sigurni kako deluju, konsultujte svog “lekara” ili “apotekara” na [email protected] ili lajkom na Fejsbuk stranicu.

 

JEDNA IKONICKA ZGRADA, JEDAN SKUP, I DRZAVA KOJE VISE NEMA

Posted on August 25, 2016 at 6:45 AM


Ovo je Palata Srbija u Beogradu, poznata i kao Palata Federacije ili SIV, zgrada građena za saveznu upravu Jugoslavije, u kojoj je sednice održavalo Savezno izvršno veće (Vlada Jugoslavije). To je zgrada u kojoj je započet i vođen nekada u svetu cenjen i poštovan „jugoslovenski eksperiment“ „proizvodnje demokratije“ i „radničkog ramoupravljanja“, u kojoj je predsednik Tito primao državnike iz celog sveta, u kojoj je Pokret nesvrstanih održao svoj prvi kongres 1961. godine. To je zgrada koja je planski projektovana da predstavlja državu i društveni poredak, zgrada namenjena da stvara istoriju.


To je zgrada u kojoj su uzastopne vlade i administracije raspadajuće SFR Jugoslavije (kasnije SR Jugoslavije, još kasnije Državne zajednice Srbije i Crne Gore i sada Srbije) držale sednice, u kojoj su razni predsednici republike, predsednici vlada, ministri i ministarstva i stručne državne službe bile smeštene tokom i nakon raspada države za čije predstavljanje je izgrađena. Kako je ista zgrada mogla da bude pozornica i za uspon i za pad, za slavu i za propast, za priznanje i za zaborav? Da li su oba scenarija „ugrađena“ u nju?
Nedavno sam prisustvovala jednom skupu u ovoj zgradi i sedela u njenoj najreprezentativnijoj sali, Sali Jugoslavija, pod kristalnim lusterom koji je navodno jedan od najvećih takvih na svetu. Bila sam u Sali koja je videla brojne predsednike, premijere i ostale dostojnike i mnoge druge slavne ličnosti iz celog sveta. Bila sam u zgradi koja je manifest po sebi, namenjenoj da predstavi viziju društva kakvo se Jugoslavija nadala da će izgraditi: društvo dostojanstva, jednakosti, bratstva, slobode, pravedne raspodele, kojim vlada spasiteljska moć razuma i umetnosti, u kojem država radi za dobrobit većine, a ne izabranih.


Bez obzira na izvesnu nostalgiju koju osećam, ne nameravam da tvrdim da je Jugoslavija zaista uspela da izgradi takvo društvo, ali ova zgrada ipak po sebi demonstrira navedene vrednosti, jednako svojim spoljnim oblikom i unutrašnjim uređenjem. U ovom monumentalnom prostoru gotovo je opipljiva želja da se izgradi bolja budućnost, pravedniji društveni poredak, da se odbrane ljudsko pravo na dostojanstvo i na dostojanstven život za svakog čoveka.
Ali, istorija je izabrala drugačiji put. Kao što je poznato, Jugoslavija se raspala u seriji krvavih ratova započetih 1991. godine i ni jedna od država naslednica ne mari mnogo za vrednosti iskazane u ovoj građevini. Nekada moćna država, koju je ova zgrada predstavljala, doslovno je počela da se mrvi nakon pada Berlinskog zida. Dok su se teritorije odvajale od Jugoslavija, a država u kojoj se ova zgrada nalazi više puta menjala ime koje se svaki put odnosilo na sve manju i manju teritoriju, nove uzastopne vlade i administracije i dalje su je koristile. Sada zgradu koristi Vlada Srbije i više njenih ministarstava i stručnih službi i organizacija.


 

FORMA, LOKACIJA, ORIJENTACIJA


Uticaj ovako izrazito simbolične zgrade treba procenjivati kroz visoko simbolički sistem kvalitativne analize, te sam odlučila da je pogledam kroz feng šui, koji je upravo takav analitički okvir, i krenem u procenu semiotike lokacije i spoljašnje forme kao osnovnog nivoa analize koji obrađuje najmoćnije formativne sile. U toku analize, prva stvar koju sam morala da procenim bila je da li je zgrada locirana na bezbednom mestu. Strateški govoreći, trebala sam da pregledam da li su joj leđa osigurana, da li su joj bokovi branjivi i da li njen front nesmetano podržava slobodno kretanje. Prevedeno u pojmovni okvir feng šuija, morala sam da vidim do kog se stepena okolni teren, pozicija i oblik zgrade uklapa sa idealnim modelom „zmajevog gnezda“.
U poređenju sa idealnim modelom, Palata Federacije ima izrazito „slaba leđa“. Glavni zvanični ulaz, koji predstavlja „lice“ zgrade, smešten je na jugozapadnoj fasadi i gleda prema Novom Beogradu, dok su „leđa“ okrenuta severoistoku, ka reci, a teren se od leđa zgrade spušta prema reci. Voda predstavlja pokret, putovanje i način prevoza, što je suprotno od stabilnog oslonca, zaštite i podrške povezane sa „planinom“ ili leđima. Leđa zgrade su istovremeno okrenuta prema obali Dunava i spoljnoj ivici njegove krivine, što se po pravilu smatra stranom koju potkopava vodeni tok. Ova formacija takođe potkopava, destabilizuje i slabi kvalitete neophodne za dobra leđa zgrade.
Struktura zgrade po sebi ukazuje na slaba leđa zbog osnove u obliku slova H, pri čemu tri simboličke planine oblikovane od zelenila kod osnove slova H, nisu dovoljno velike i nemaju dovoljno snage da stvore protivtežu dejstvu topografije i strukture zgrade. Srednje, centralno krilo zgrade obezbeđuje određenu zaštitu prednjeg nižeg, najreprezentativnijeg dela zgrade, ali sama centralna masa nema podršku.
Dakle, i forma i položaj ukazuju na „slaba leđa“. U jednom od prethodnih postova sam pisala na koji način mesto koje ima „slaba leđa“ može da utiče na individualni život, kako cedi energiju čineći nemogućim da se postignu rezultati nečijeg napora i potencijalno dovodi čak do telesnih bolesti. Izgleda da slaba leđa mogu imati vrlo slično dejstvo i na kolektivnom nivou, barem u vezi zgrada sa istaknutim simboličkim značajem kao što je to slučaj sa SIV-om.


 

ORIJENTACIJA I PROSTORNI ODNOSI


Tokom istraživanja za ovaj tekst, naišla sam na interesantnu činjenicu koja je, na nivou obrazaca i simbola, bacila dodatno svetlo na razloge raspada države – orijentacija zgrade je promenjena tokom izgradnje. Originalno je bilo predviđeno da lice zgrade bude okrenuto prema reci, ali je autor plana preminuo u ranoj fazi izgradnje, a novi glavni arhitekta je okrenuo lice zgrade prema novoizgrađenom glavnom gradu. Da li je novi glavni arhitekta osudio svoju zemlju na raspad ovom odlukom? Bilo bi veliko preterivanje tvrditi da je tako. Ipak, ne može se zanemariti činjenica da su tom odlukom pored slabljenja leđa i oslonca zgrade, promenjeni i prostorni odnosi simboličkih građevina u okruženju.


Da bi se potpuno sagledale posledice odluke o promeni orijentacije zgrade, važno je sagledati odnose prema drugim značajnim zgradama. U ovom slučaju, kada istražujem simboličku vezu Palate Federacije sa raspadom države koju je ona predstavlja, korisno jje sagledati odnose prema zgradama koje predstavljaju unekoliko konfliktne, ne-jugoslovenske entitete. Pošto su pre Prvog svetskog rata reke Sava i Dunav bile granična linija između Austrougarskog carstva i Srbije, dok je Jugoslavija stvorena nakon tog rata ujedinjenjem teritorija koje su prethodno pripadale upravo ovim zemljama (i takođe i Crnoj Gori), trebalo je naći prostorne simbole koji predstavljaju ova dva entiteta, i proveriti prostorne odnose, kako međusobne, tako i prema Palati Federacije koja predstavlja Jugoslaviju.


Kula Gardoš u Zemunu deluje kao odgovarajući predstavnik Austrougarskog carstva. To je ciljano simbolička zgrada, izgrađena od mađarskih vlasti 1896. godine u sklopu obeležavanja 1000-godišnjice mađarske države i pripadnosti ove teritorije Mađarskoj. Kao predstavnika Srbije nameće se dominantna tvrđava Kalemegdan, koja je jezgro i najstariji deo gradskog područja Beograda, prestonice Srbije pre Prvog svetskog rata.


U odnosu na Palatu Federacije i njenu sadašnju orijentaciju, obe ove građevine su locirane „iza“ nje, u položaju izvan vidnog polja „lica“ SIV-a. Stoga se i Gardoš i Kalemegdan mogu tumačiti kao simbolički skrivene, nerešene, takoreći podsvesne stvari za Jugoslaviju. Da je Palata Federacije orijentisana prema reci, ove dve tvrđave bile bi u vidnom polju, što bi moglo da znači da bi bile pod kontrolom, u svesnom-osvešćenom domenu. Iznošenje nerešenih stvari na videlo moglo je da stvori mogućnosti za prepoznavanje ili obelodanjivanje sukoba i time za njegovo rešavanje.
Analiza metodom feng šuija ukazuje i na konfliktni odnos između dve simboličke zgrade – Gardoša i Kalemegdana – koji proističe iz njihovog položaja u odnosu na Palatu Federacije. Gardoš je lociran severozapadno od Palate Federacije, što ga povezuje sa energijom faze/elementa metala, dok je Kalemegdan lociran istočno, noseći energiju faze/elementa drvo. Metal razara drvo, što ukazuje da Kalemegdan verovatno oseća pretnju po svoj identitet od Gardoša (odnosno, Srbija od Austrougarske ili nasleđa Austrougarskog carstva). Dunav teče s leđa Palate Federacije simbolizujući opasnost, što se u smislu nezaštićenih leđa može tumačiti kao prikriveni tok napetosti i sukob koji tokom vremena neopaženo narasta. Da je lice Palate Federacije okrenuto prema reci, sem što bi oba simbola bila vidljiva sa lica, još bi i voda Dunava mogla bi biti poveznica između ove dve tačke, uzimajući energiju od metala i hraneći drvo, pretvarajući tako konflikt u kooperaciju.


DAKLE, DA LI JE SIV KRIV?


Puna analiza morala bi da obuhvati mnogo više detalja, da uzme u obzir više istorijskih, geografskih, društvenih i kulturoloških činjenica, ali po mom iskustvu temeljni uzorci otkriveni na osnovnom nivou analize verovatno će se ponovo pojavljivati i na višim nivoima analize. Naravno, ovo tumačenje ne može se dokazati. Nema načina da se sa sigurnošću kaže da li bi sukobi i raspad Jugoslavije bili izbegnuti drugačijom orijentacijom ove ikoničke zgrade, niti se istorija može vratiti unazad. Ali, i u nedostatku mogućnosti dokazivanja, po osnovu ove i drugih sličnih analiza prostornih struktura i odnosa, verujem da su geografija, urbanizam i arhitektura scenografija koja na neki način usmerava pravce i promene toka istorije – kao što se može naslutiti iz ove kratke analize – i da bi zbog toga društveni odnos prema sopstvenoj scenografiji trebao biti dublji, promišljeniiji, višeslojniji.

 

Sta donosi Vatreni Majmun?

Posted on January 21, 2016 at 10:00 AM


Ako vam se učinilo da je sve nekako postalo nepredvidivo u prethodnoj godini Drvene Koze, pripremite se na još intenzivnijei haotičnije promene u godini Vatrenog Majmuna.  Koza, koja je vladala prethodnom godinom predstavlja jin polaritet, relativno je mirnija i stabilnija u odnosu namajmuna koji je jang, aktivan, agilan, nepredvidiv sam po sebi, a koji vlada godinom pred nama.


Pri tome prethodnom godinom je vladao i jin oblik elementa drvo koji je povezan sa manifestacijom, klijanjem rastom, razvojem, a u godini pred nama vlast preuzima jang vatra, nežna poput šumskog požara. Ona osvetljava sve, u njoj svi oblici postaju jasno vidljivi, ali i lako izgore ili se istope.Kombinacija ove dve aktivne intenzivne i impulsivne energije ukazuje na to da će promene biti još veće, značajnije, nagliije, nego što su bile prethodne godine.


Teško je, ako je uopšte moguće precizirati šta da se očekuje posle svega neočekivanog čemu smo svedočili u prethodnoj godini:  ekonomskih problema sa kojima se suočava dobar deo sveta, finansijske okupacije Grčke, nagle ekspanzije Islamske Drzave, ukljucivanja Rusije u konflikt u Siriji i stvaranja opšte ratne atmosfere povodom toga, ogromne reke izbeglica, praktičnog raspada Šengenskog sistema...


U prethodnim postovima sam pokušala da vam predočim šta se može predvideti na individualnom i kolektivnom planu kroz prostorne odnose i Ji Đing, a sada ćemo se baviti uticajima vremena i njihovim manifestacijama u prostoru.
Bez obzira na globalne događaje, na koje nemamo baš mnogo uticaja, godina majmuna može biti sasvim prijatna i srećna upojedinačnom životu, ako dozvolimo da nas radoznalost, originalnost ipreduzetnost Majmuna potaknu na širenje vidika i oslobađanje od starih, štetnih misli, osećanja, stavova i načina ponašanja.


Na ličnom nivou godina Majmuna će najviše izazova i promena doneti onima rođenim u godini ili na dan Majmuna. Da li će ove promene biti dobre ili loše, zavisi od toga koliko je osoba fleksibilna, spremna na promene i koliko je sposobna da u neočekivanom otkrije seme mogućnosti.


Na zodijačkom krugu suprotno od Majmuna stojiTigar, što znači da će onima rođenim u godini tigra ova godina Majmuna doneti najviše iskušenja i opasnosti. Pošto je tigrovima ove godine pojačana želja za putovanjem, selidbom, promenom, a godina im niije povoljna, treba da budu jako oprezni, da izbegavaju nagle odluke, nepromišljene promene, brzu vožnju. Osimtoga se preporučuje da u toku ove godine nose sa sobom figuricu zmije, bilo kaomedaljon na lančiću ili narukvici, ili na držaču ključeva. Veruje se da Zmija privlači Majmuna, i može da odvrati vladaoca godine od sukoba sa svojim opozitom Tigrom. Naravno, ovo znači da Zmije očekuje dobra godina, srećni preokretii dosta zabave, samo bi ipak trebale da obrate pažnju da ne preteraju do finansijskog, fizičkog ili emotivog iscrpljivanja.


Majmun je jedan od četri znaka poznatih kao“putujući konj”, koji podstiču kretanje, putovanje, promene, traženje novih mogućnosti.Na pozitivne promene, selidbe, promene posla, učenja novih stvari u ovoj godini mogu računati oni rođeni u godini Konja, Psa i Tigra, kojima ova godina donosi još i rezultate napora uloženih u razne projekte prethodnih godina.


Pozitivan uticaj vladara godine će osetiti i Koze,Veprovi i Zečevi, koji će se dosta kretati i u prostornom i u društvenom smislu, dosta zabavljati, tražiti i nalaziti lepotu i ulepšavati okruženje za sebe i za druge.


Najbolji prijatelji Majmuna su Pacov i Zmaj. Njih Majmun inspiriše, donosi im poslovne i finansijske uspehe, prodore na nova područja znanja i delanja, i uopšte, mnoge mogućnosti koje bi trebali prihvatiti oberučke.


Za one koje tu nisu posebno pomenuti godina bi trebala biti mirna, neutralna, bez većih uspona i padova u ličnim životima. Ali, bez obzira u kom znaku ste rođeni, raspored zvezda i kvalitet vremenske dimenzije ne možete menjati i time uticati na svoju sudbinu. Međutim, energije godine se ispoljavaju i u prostoru, a tu već možete nešto preduzeti uz pomoć Feng Šuija na zaštiti od potencijalnih nepovoljnosti ove godine i podsticanju pozitivnih efekata.
U centru magičnog kvadrata, a time i u centru vašeg prostora se u godini pred nama nalazi zvezda 2, koja se naziva i zvezda bolesti. U godini vatrenog majmuna naglašeno su mogući problemi sa srcem,cirkulacijom, kožom i disajnim organima. Tradicionalno se zemljana energija ove zvezde raspršuje pomoću niske od šest metalnih novčića ili metalne vaze uobliku tikvice (calabash). U nedostatku ovakve niske možete koristiti grupu od bilo kojih 6 metalnih objekata ili neku posudu od metala drugog oblika, samo obratite pažnju da posuda ima relativno veliku zapreminu i usko grlo .

“Veliki Vojvoda” se i dalje nalazi na jugozapadu, tako da nije preporučljivo sedeti licem ka ovom pravcu, niti planirati veće radove tipa dogradnje, renoviranja, menjanja podova. Sa druge strane, na jugozapadu je ove godine i zvezda finansija 8, koja je povoljna, i koju bi trebalo aktivirati. Srećom, Veliki Vojvoda, kao i sve osobe na visokom položaju,  voli da mu se iskaže poštovanje darovima. Dekorišite zato jugozapad nečim zlatnim, možete tu postaviti posudu zlatne boje i u njoj simboličke darove: novčiće, komadiće brušenog stakla, poludrago kamenje. Pošto ga darujete, možete slobodno sedeti leđima ka jugozapadu, imaćete podršku najmoćnijeg od svih nebeskih uticaja. Citrin koji ste prošle godine držali na severu sad premestite na jugozapad.

Jedan od dva izrazito nepovoljna sektora ovegodine je severoistok, gde se nalazi žuta 5, a zajedno sa njom i Sui Po (koga bi mogli prevesti kao “Godinolomac”). Obe ove energije su jake i najbolje je ne uznemiriti ih radovima ili bukom. U ovom delu će vam biti od koristi postavljanje 6 metalnih novčića u slanoj vodi, niske od šest novčića, 6metalnih zvončića i/ili cevastog zvonca sa 6 šupljih cevi.

Obzirom da posle darivanja Velikog Vojvode možete računati na njegovu podršku ako mu okrenete leđa, možda ćete poželeti da okrenete radni sto tako da sedite leđima ka jugozapadu. To znači da ćete sedeti licem ka severoistoku, gde vas čekaju 5 i Sui Po, pa se zaštitite tako da držite slanu vodu sa novčićima ispred sebe na stolu.

Drugi izrazito nepovoljan sektor je jug, odaklestiže uticaj pod nazivom šest ubistava. Ovo je tip agresivne, nepredvidive energije koju nikako ne želite iza leđa, ali možete da se suočite sa njom, ako postavite tradicionalne zaštiitnike – tri Fu psa ili tri Qilina – u južni deo, okrenute licem ka jugu.

Zvezda 3 “svađalica” je na severozapadu, njene sklonosti možete smiriti nečim crvenim ili svetlom u ovom delu.

Zvezda 7 koja predstavlja skandale, ogovaranja i napade, nalazi se na severu. Nju možete smiriti nečim plavim, ili sa tri bambusa u staklenoj vazi.

Na istoku je zvezda slave 9, i tu se dobro oseća.Da biste je podržali i tako prizvali nove mogućnosti za pokazivanje vaših sposobnosti i dobijanje priznanja za njih, stavite u istočni deo jednu lepu, razvujenu biljku.

Voda na zapadu, gde je zvezda 4 kreativnosti iakademskih postignuća, može da vam ojača položaj, unapredi karijeru ili potakne romansu.

Na jugoistoku, pravcu obilja i prosperiteta nalazi se zvezda budućeg bogatstva 1, što je vrlo dobra kombinacija. Cvetnicama možete aktivirati svoju kreativnost i potaknuti ideje koje će vam u budućnosti stvoriti prosperitet.


Naravno, ako ste se bavili feng šuijem, onda znate da godišnje leteće zvezde daju efekte u interakciji sa osnovnom kartom letećih zvezda vašeg prostora i u zavisnosti od formi u okruženju i u samom prostoru. Godišnje zvezde stupaju u interakciju sa rezidentnom vodenom ili planinskom zvezdom vašeg prostora, i u toj interakciji njihovo dejstvo se može promeniti u potpunosti. Na primer, ako u centru imate kombinaciju zvezda 6 i 8, onda zvezda bolesti 2 ove godine pojačava vaše izglede u poslovima sa nekretninama, ili podržava vaš autoritet. Ako tu imate kombinacije zvezda 3-4, onda će ženski deo porodice imati jaka emotivna talasanja, duševne nemire. A ako su vam tu zvezde 6 i 7, onda će vam zvezda bolesti pojačati verovatnoću materijalnih gubitakausled prevara i krađa.

 

Iako se “feng šui lekovi” dobijaju bez recepta, ako nistesigurni kako deluju, konsultujte svog “lekara” ili “apotekara” na [email protected] ili lajkom na Fejsbuk stranicu

 

Prostor i Ji Djing za godinu pred nama (2)

Posted on January 15, 2016 at 11:10 AM


Ji Đing, sem što je sad već poznato sredstvo za proricanje individualne sudbine, sadrži i strateške smernice za organizaciju društva u skladu sa okolnostima u kojima se obraćamo ovoj strateško-filozofskoj mašini za pomoć.


A kad ta filozofska mašina upozorava da je krajnje vreme da prestanemo pričati milion puta ispričane, diskreditovane neoliberalne bajke o tržištu, privatizaciji, GDP-u, investicijama, održivosti rasta i neodrživosti socijalnih davanja, i da je krajnje vreme da se okrenemo u suprotnom pravcu, jačanju i integraciji društva, solidarnosti, razumevanju i podršci – onda moram to kao pošteni intelektualac da podelim sa vama. Naime, onaj ko se bavi društvenim pitanjima, a ne zastupa ove vrednosti ili nije pošten, ili nije intelektualac. A da li sam dobro protumačila poruku jedne od najstariijih knjiga u istoriji čovečanstva, prosudite sami.

 


U prethodnom postu ste mogli videti kako se trigrami prostorne-stabilne i vremenske-promenljive komponente slažu u heksagram koji određuje sumu mogućnosti i najbolji načn ponašanja na određenom mestu u toku trajanja određenog perioda vremena. U prethodnom postu je to primenjeno na vaš prostor.


 

Ali, pošto su i Ji Đing i pravila Feng Šuija fraktalnog karaktera, odnosno jednako se mogu primenjivati u prostornim okvirima raznih razmera, od jedne sobe preko kuće, grada i države do kontinenta, naravno, automatski sam primenila isti sistem da saznam i šta Knjiga Promena predviđa za naš region.


 

Za predviđanje prvo potrebno pronaći prostornu komponentu, trigram koji određuje naš region u odnosu na neku veću geografsku ili društveno-političku celinu. Obzirom da se u zadnjih petnaestak godina sem pojma Evrope ne pojavljuje bilo koji relevantan veći društveno-politički entitet kao okvir sagledavanja, logično je da trigram za ovaj region odredim u odnosu na Brisel, na centar te Evropske Unije kojoj težimo ili od koje bežimo, ali koja nas u oba slučaja definiše.
 

 

 

Kao što vidimo, u odnosu na centar Evropske Unije naš region se nalazi u jugoistočnom segmentu, što znači da je određuje trigram Xun (Vetar). Vremensku komponentu, trigram za pravac jugoistoka u 2016. godini možemo pronaći u tabeli u prethodnom postu. Tu vidimo da je 2016. na jugoistočnom pravcu trigram Kan (Voda). Ovo nam praktično govori o “leđima” regiona, o mestu gde se energija nakuplja i materijalizuje, i preko toga o društvenim odnosima, o tome koje društvene vrednosti su u datom periodu na datom mestu harmonične, a koje disharmonične.


 

Donji trigram Xun i gornji trigram Kan daju sliku heksagrama 48, koji se zove Bunar. Kad potražimo taj heksagram u Knjizi promena nailazimo na sledeći tekst:


 

BUNAR grad može da bude premešten,

Ali bunar ne može da bude premešten.

On niti opada niti raste.

Ljudi dolaze i odlaze, zahvataju iz bunara.

Ako čovek dopre dole skoro do vode

A uže ne ide čitavim putem,

Ili se krčag slomi, to donosi nesreću

 


Knjiga daje i detaljnije objašnjenje:


“U drevnoj Kini glavni gradovi ponekad su seljeni, delom zbog povoljnijeg mesta, delom zbog promene u dinastijama. Stil arhitekture menjao se tokom vekova, ali oblik bunara ostao je isti od drevnih vremena do danas. Zbog toga je bunar simbol takve društvene strukture koja, razvijana od čovečanstva u susretu sa svojim najprimitivnijim potrebama, jeste nezavisna od svih političkih prilika. Političke strukture se menjaju, samo život čoveka sa svojim potrebama ostaje večito isti – to ne može da bude promenjeno. Život je takođe neiscrpan. On ne raste ni manje ni više; on postoji za jednog i za sve. Generacije dolaze i odlaze, i sve uživaju život u svom neiscrpnom obilju.


Ipak, ima dva preduslova za zadovoljavajuće političko ili društveno uređenje čovečanstva. Mi moramo da se spustimo do stvarnih osnova života. Jer nekoprosto površno uređenje života koje ostavlja svoje najdublje potrebe nezadovoljenim je toliko neuspešno kao da nije napravljen nikakav pokušaj uređenja. Nepažnja – kojom je krčag slomljen – je takođe kobna. (...)”


Time govori i o odnosima u društvu, koji će biti dobri koliko ih dobrima sami napravimo, koliko ćemo obratiti pažnje i usmeriti snage i sredstava za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba: ishrane, stanovanja, zdravlja, za negovanje pojedinaca koji čine zajednicu. Ako ne dopremo do korenja, ako ne integrišemo društvo u celinu u kojoj svaki deo ima načina da živi, ne samo da preživljava, i da tako svojim životom obogaćuje celinu, onda će se “krčag razbiti”, a voda, koja predstavlja žiivotnu silu, ali i bogatstvo, razliti i izgubiti.


 

A kada pogledamo kakva nam energija dolazi s “lica”, iz pravca kome smo okrenuti kad gledamo ka centru, vidimo da je to energija sa severozapada, gde se u toku 2016.nalazi heksagram 34, čije ime je Moć Velikog.
Presuda ovog heksagrama je jednostavna i kratka:

 


MOĆ VELIKOG. Istrajnost unapređuje.

 


I pridodaje objašnjenje:


“Heksagram cilja na vreme kada se unutrašnja vrednost uspinje sa velikom silom i dolazi do moći. Ali njena snaga je već prošla iznad srednje linije, odatle postoji opasnost da čovek može da se osloni samo na sopstvenu snagu i zaboravi da traži ono što jje pravo. Isto tako postoji opasnost da, budući da nameravamo kretanje, mi ne možemo da čekamo pravo vreme. Zbog toga je pridodata izjava da istrajnost unapređuje. Za to je stvarno velika moć koja se ne degeneriše u puku silu već ostaje duhovno ujedinjena sa osnovnim principima ispravnosti i pravde. Kada mi shvatimo ovu stvar naime, da veličina i pravda moraju da budu nerazdvojivo jedinstveni mi shvatamo pravi smisao svega što se događa na nebu i zemlji”


 

Sila koja dolazi je, u skladu sa ovim, velika, ali, sudeći po događajima u toku 2015. godine – kriza u Grčkoj, kriza u Siriji, izbeglice, nestabilnost ekonomskog oporavka - ona se oslanja samo na silu, i nije više u kontaktu sa osnovnim principima ispravnosti i pravde, sa svojim unutrasnjim vrednostima. Rušilačkoj snazi ove moći, ovog toka može se odupreti samo stabilnošću, istrajnošću koja unapređuje.


 

Interakcija ova dva heksagrama jasno ukazuje na to, da godina pred nama može biti izuzetno pozitivna, ako se društvene snage usmere na jačanje društvenog tkiva, a može biti i katastrofalna, ako njena moć usmerena na dezintegraciju tog tkiva uspe da proizvede kretanje u pravcu svojih proklamovanih vrednosti, razdvojenih od osnovnih principa ispravnosti i pravde.

 

*U tekstu je koriscen prevod Ji Djinga Riharda Vilhelma u prevodu Miodraga Krstica i izdanju Borislava Nedeljkovica iz Nisa

Prostor i Ji Djing za godinu pred nama

Posted on January 3, 2016 at 9:30 AM

Ji Đing – drevna kineska knjiga promena – se sve češće koristikao pomoć u donošenju odluka, kako u ličnom, tako i u poslovnom životu. Knjiga promena sa svoja 64 heksagrama, kroz koje se odslikavaju svi uzorci i tokovi mogućih promena u svetu, prisutna je u zapadnoj kulturi već dugo vremena, od Lajbnica preko Junga do današnjih seminara na kojima možete naučiti da „otkrijete sudbinu“ ponovljenim bacanjima tri novčića.


Malo je poznato, međutim, da je Ji Đing u stvari sistem vremensko-prostornog modelovanja promene. Heksagrami Ji Đinga nastaju, menjaju se i nestaju svuda oko nas u vremensko-prostornom kontinuumu, pa tako i u prostorima u kojima živimo i radimo. Ako vas zanima šta vas očekuje u sledećoj godini, nije loše da proverite koji heksagrami će određivati tokove promena u vašem prostoru. Za to je potrebno da znate u kom pravcu je orijentisano lice vašeg stana ili kuće, u kom pravcu su orijentisana leđa, i u kom pravcu gleda vaš glavni ulaz.


 

Heksagrami koji nam govore o „sreći i nesreći“ celine i pojedinih delova prostora nastaju kombinacijom donjeg trigrama koji označava prostor i gornjeg trigrama koji označava vreme. Dok prostorni raspored tipova energija predstavljenih trigramima zavisi od pravca sveta, i zato je stalan u prostoru, vremenski raspored je u stalnom toku, premeštanju. Trigrami kvaliteta vremena dolaze u kontakt sa trigramima prostora i stvaraju heksagrame koji ukazuju na to, šta se na datom mestu može desiti u datom vremenu.


 

Formirajte heksagrame vašeg prostora za sledeću godinu,koja počinje u Februaru tako što ćete prvo odrediti donju, stabilnu, prostornu komponentu. Nađite trigram ka kome je okrenuto lice vašeg prostora u donjoj tabeli i zapišite/precrtajte ga. Pri tome imajte na umu da je lice ona strana stana, gde je najviše aktivnosti spolja (obično ulica), gde je najviše otvora i gde su aktivne, zajedničke prostorije (dnevna soba, kuhinja, trpezarija...). Trigram odredite kao pravac ka kojem gledate kada stojeći u centru prostora i gledate prema licu.


  

Zatim nađite i trigram koji karakteriše leđa vašeg prostora. Leđa su strana prostora na koji možete da se oslonite, na kome nema otvora, ili ih ima samo malo, gde su zatvorene, intimne, manje aktivne prostorije (spavaće sobe, ostave, kupatila,...). Leđa su po pravilu suprotno orijentisana od lica. Ako je lice okrenuto jugu, leđa će biti orijentisana ka severu. Ako lice gleda ka jugoistoku, leđa će biti okrenuta ka severozapadu, i tako dalje. Ulazna vrata „gledaju“ u pravcu ka kome ste vi okrenuti kad stanete na vrata licem prema napolje. Zapišite ili precrtajte ove trigrame.


 

Vremenski raspored trigrama po pravcima za godinu pred nama je sledeći: 


 

Nađite koji je trigram ove godine na pravcima ka kojima gledaju lice, leđa i glavni ulaz vašeg prostora, i zapišite ih ili nacrtajte iznad odgovarajućeg prostornog trigrama koji ste prethodno utvrdili.


 

Sad samo treba da nađete odgovarajući heksagram u Ji Đingu, i pročitate njegovo tumačenje. Pri tome:

heksagram koji ste dobili za lice prostora možete shvatiti kao neku vrstu predviđanja finansijskih mogućnosti u godini pred nama,

heksagram leđa ukazuje na stanje i razvoj ljudskih odnosa,

heksagram ulaznih vrata ukazuje na mogućnosti akcije, odnosno govori o tome šta vi možete preduzeti da vam sledeća godina da najbolje moguće rezultate.


 

Ako ste tačno sledili korake, dobili ste neke od heksagrama u sledećoj tabeli. Značenja heksagrama možete pronaći u štampanim ili onlajn varijantama Knjige Promena po rednim brojevima ili nazivima heksagrama koje vidite desno od samog heksagrama.
*U tekstu je koriscen prevod Ji Djinga Riharda Vilhelma u prevodu Miodraga Krstica i izdanju Borislava Nedeljkovica iz Nisa

 

KAD FENG SHUI PRIMENJUJU GEOGRAF I ARHITEKTA ZAJEDNO, STVARI POSTAJU OZBILJNE

Posted on August 5, 2015 at 2:20 PM


Pravi Feng Shui je disciplina koja životni prostor, radni prostor, bilo koji objekat ili mesto povezuje sa energijama širokog okruženja na najbolji mogući način za osobe koje taj prostor koriste. On povezuje prostor, vreme i osobu kroz sve planove i dimenzije postojanja.

Ali, kako se to stvarno radi?

Uvek sam rado sarađivala sa arhitektima na feng šui projektima. Ono što nam je zajedničko, osnova na kojoj se razumemo je mišljenje o prostoru i sposobnost konceptualizacije. I uvek me oduševljavalo koliko kreativnih rešenja arhitekte nalaze za primenu mojih feng šui preporuka, u dijapazonu od skupog uređenja naručenog i izrađenog po meri do “uradi sam” rešenja koja nisu ništa manje atraktivna ni manje efikasna. Oduševilo me je kako je prijateljica arhitekta Olivera Filipović rešila “potrebu jačanja elementa metala” u kuhinji svog stančića u Grčkoj, koji upravo renovira:
Olivera starim kuhinjskim elementima daje novi "metalik look" stvarajući veoma zanimljivu kombinaciju klasike i tehno stila


A da bi ona došla do ove ideje i ostalih ideja koje ćete imati prilike da vidite u sledećim postovima, bilo je potrebno da se stančić poveže sa širim prostorom, da se unutrašnja struktura, način funkcionisanja i uređenje stana prilagodi energijama okruženja na najbolji mogući način. I arhitektura i feng šui uvek podrazumevaju mnogo računanja, crtanja, razmene ideja, provere... i tako je Olivera, pre nego što je krenula u farbanje kuhinje, dugo sedela, isčitavala feng šui studiju, razmišljala, crtala:Feng šui studija uređenja kao osnova konkretizacije dizajna enterijera


Sve je počelo tako, da me je Olivera pitala da li mogu preko tlocrta i fotografija da joj dam feng šui preporuke. Pošto je ona arhitekta, a ja sam geograf (bez obzira što su mnogi uvereni da sam “doktor feng šuija”, ja sam zapravo doktorirala na geografiji – na poređenju primene ove dve nauke), oduševljeno sam prihvatila. Uklopiti mali stan koji nisam nikad videla sa prostorom koji ne poznajem – ima li stimulativnijeg izazova, lepšeg zadatka?


Zahvaljujući mnoštvu geografskih alata i prostornih informacija na internetu, sada je izvodivo da se šire okruženje mesta sagleda i iz velike udaljenosti, čak se ovaj način se mesto može sagledati bolje i detaljnije, nego kratkom posetom. A što se tiče ličnih utisaka, osećanja i percepcije prostora, svakako je bitnije saznati i osvestiti šta stanari osećaju i misle na datom mestu. Tu sam se, naravno, mogla osloniti na Oliverino uvežbano oko i osećaj. Po osnovu podataka o lokaciji koje mi je ona poslala krenula sam da istražujem reljef, topografiju mesta, klimat....i tako sam prvo ja sedela, gledala, računala, razmišljala, obeležavala, crtala:
Zatim sam, opet po slikama za koje mi je Olivera poslala link, razjasnila sebi strukturu zgrade i njen položaj u odnosu na okruženje, i locirala stan u zgradi. Obzirom da je stan okružen terasama sa tri strane najbitnije je bilo odrediti na koju stranu će se stan fokusirati, odakle će primati Qi.

Reljef šireg regiona, a i topografija same lokacije ukazivali su na to, da je najbolje da se se stan orijentiše ka jugoistoku. Iako se na fotografijama teren doima ravnim, kada se izmeri elevacija, vidi se da se teren se diže prema severozapadu, pružajući oslonac samom stanu, a ovaj oslonac je ojačan i samom zgradom. Ovim se dobiijaju stabilna leđa, otvoren vidik na licu, a okolni teren obezbeđuje prisustvo sve četri “nebeske životinje”:
Sve dalje preporuke u unutrašnjem uređenju baziraju se na ovako određenoj lokaciji i orijentaciji, uključujući i potrebu da se u kuhinjskom delu naglase elementi metal i voda. Na tome se zasniva i Oliverino kreativno rešenje za jačanje metala koje ste videli na početku, a i sva buduća kreativna rešenja koja ćete na ovom blogu moći da vidite.

 

SADA JE VREME PUTOVANJA (Magija mapa II.)

Posted on July 4, 2015 at 10:30 AM

U prethodnom postu sam vam predložila načine za trajno povezivanje sa energijama krajolika ili grada koji vam deluje kao pravo mesto za Vas. Nekad, međutim, ne želimo da se trajno pomerimo, nego samo da osvežimo svoju energiju, otvorimo nove vidike, steknemo nove doživljaje, smirimo nemir. Želimo da putujemo, da iskusimo promenu.


Mape koje predstavljaju ogromne prostore – kontinente ili čitav svet – čine da sav taj prostor postane stvaran u mentalnoj sferi, prikazuju mogućnost kretanja, i time otvaraju mogućnost za istu u mentalnoj sferi. Postavljanje mape na mesto gde će ona usmeriti energiju u prostor otvoren za kretanje, povućiće i vas sa sobom.


Nekada su se karte Evrope i sveta nalazile u svakoj kancelariji, bilo kao zidne, bilo odštampane na velikim podmetačima na radnim stolovima (zanimljivo, ti podmetači se i zovu mape). Ironično je, što su sa digitalnom erom, GPS-om, Google Earth-om i drugim lako dostupnim kartografskim pregledima karte praktično nestale iz našeg vidokruga, a time nam se na neki način suzila i percepcija prostora. Sa sveprisutnim štampanim geografskim kartama moglo bi se reći da su nam oči bile pune sveta, stalno smo bili svesni širine prostora i nekih prostornih odnosa. Naravno, ne želim da kažem da su online kartografski pregledi beskorisni ili pogrešni. Meni su u poslu online kartografski prikazi jako korisni, bez njih ne bih mogla da radim feng shui analize koje radim u dalekim mestima, čak na drugom kontinentu.


Ipak, ako želite da putujete, bitno je da je u vašojmentalnoj sferi sva širina prostora prisutna i otvorena, a to je najlakše postići predstavom prostora – mapama. Možete ih postaviti na svoj radni sto:


 

 


Možete ih postaviti i na zid ispred stola. Naravno, i na bilo koji drugi zid koji vam je pred očima. Tapeti su vrlo zgodan i dekorativan način otvaranja prostora:Naravno, možete naći i bilo koje drugo kreativno rešenje, kao što su na primer ova:
Pitanje koje ostaje je, naravno


 

GDE STAVITI MAPU PO FENG SHUIJU?


Jedna varijanta je da je stavite u severni deo vašeg prostora, bilo da je to severni deo stana ili kuće, ili severni zid vaše sobe. Sever je pravac karijere, kako to možete da pročitate na mnogim mestima, ali je on u stvari i pravac koji je povezan sa kretanjem, putovanjem, i putevima. Karijera je takođe jedna vrsta putovanja, ali je često više put u vremenu, nego u prostoru. Mapom na severnom pravcu dodajete svojoj karijeri prostornu dimenziju, ali i otvarate mogućnosti putovanja. Druga varijanta je da koristite svoj lični pravac “putujućeg konja”. Putujući konj je pojam iz astrologije, a pošto Feng Shui mapira uticaje vremena u prostoru, moguće je pronaći mesto u prostoru koje će delovati kao da se u vašem horoskopu dešava određeni željeni tranzit. Postoje zapravo četri “zemaljske grane” koje predstavljaju putujućeg konja, i te zemaljske grane se mapiraju na krugu kompasa koji prikazuje 24 planine.


Da pojednostavim, postoje na kompasu 4 segmenta, svaki od po 15 stepeni koji mogu da predstavljaju “putujućeg konja”. Potrebno je da znate u kom znaku Kineskog zodijaka ste rođeni, i da u vašem prostoru nađete segment koji odgovara vašem “putujućem konju”, i da tu postavite mapu ili globus.


Ako ste rođeni u znaku

Pacova, Zmaja ili Majmuna, vaš putujući konj je Tigar, to jest segment prostora koji zahvata segment 52,6 - 67,5

Bivola, Zmije ili Petla, vaš putujući konj je Svinja, segment koji zahvata 322,6 – 337,5

Tigra, Konja ili Psa, vaš putujući konj je Majmun, segment koji zahvata 232,6 - 247,5

Zeca, Koze ili Svinje, vaš putujući konj je Zmija, odnosno segment koji zahvata 142,6 – 157,5 


Stanite u centar vašeg prostora sa kompasom u ruci. Držite kompas vodoravno ispred sebe i okrećite pokretni prsten dok se crvena polovina igle ne poklopi sa oznakom za sever na prstenu. Sad na prstenu nađite stepene koji odgovaraju vašem putujućem konju. Nastavite u mislima liniiju koja od centra kompasa ide kroz taj sektor putujućeg konja, i nađite zgodno mesto za mapu duž te linije, da biste aktivirali putujućeg konja.


Postavite mapu ili globus, i držite kofere u pripravnosti. I pošaljite nam slike sa vaših putovanja.

 


SLANA VODA KOJA STITI

Posted on June 20, 2015 at 4:05 PM

Sećate se posta Voda pokazuje zlo gde ste mogli videti kako deluje zaštita slanom vodom koju sam predložila za zapadni pravac?


Neki kažu da je ta "zaštita" samo hemijska reakcija izazvana uranjanjem metalnih novčića u slanu vodu. Ipak, na ovim slikama, koje su upravo poslale verne čitateljke,jasno se vidi da su novčići ispod činije, kao što je i predloženo, to jest nisu u dodiru sa slanom vodom, pa ipak se dešava intenzivna kristalizacija, proizvodeći razne zanimljive oblike. Svako mesto proizvodi neke svoje specifične oblike kristala, što ukazuje na to da svaki prostoor ima sopstveni karakter koji se manifestuje u formi, to jest oblicima. 

U najinteresantnijoj varijanti su se stvorili kvadratni kristali, u drugim slučajevima amorfna kristalna masa, nekada na dnu posude, a nekada se ova masa koncentriše na rubu činije. Čak se nekad na istom mestu u različitim vremenima stvaraju različiti oblici, pokazujući promenu kvaliteta u vremenu.Rss_feed