Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

AKTUELNOSTI

Prostor i Ji Djing za godinu pred nama

Posted on January 3, 2016 at 9:30 AM

Ji Đing – drevna kineska knjiga promena – se sve češće koristikao pomoć u donošenju odluka, kako u ličnom, tako i u poslovnom životu. Knjiga promena sa svoja 64 heksagrama, kroz koje se odslikavaju svi uzorci i tokovi mogućih promena u svetu, prisutna je u zapadnoj kulturi već dugo vremena, od Lajbnica preko Junga do današnjih seminara na kojima možete naučiti da „otkrijete sudbinu“ ponovljenim bacanjima tri novčića.


Malo je poznato, međutim, da je Ji Đing u stvari sistem vremensko-prostornog modelovanja promene. Heksagrami Ji Đinga nastaju, menjaju se i nestaju svuda oko nas u vremensko-prostornom kontinuumu, pa tako i u prostorima u kojima živimo i radimo. Ako vas zanima šta vas očekuje u sledećoj godini, nije loše da proverite koji heksagrami će određivati tokove promena u vašem prostoru. Za to je potrebno da znate u kom pravcu je orijentisano lice vašeg stana ili kuće, u kom pravcu su orijentisana leđa, i u kom pravcu gleda vaš glavni ulaz.


 

Heksagrami koji nam govore o „sreći i nesreći“ celine i pojedinih delova prostora nastaju kombinacijom donjeg trigrama koji označava prostor i gornjeg trigrama koji označava vreme. Dok prostorni raspored tipova energija predstavljenih trigramima zavisi od pravca sveta, i zato je stalan u prostoru, vremenski raspored je u stalnom toku, premeštanju. Trigrami kvaliteta vremena dolaze u kontakt sa trigramima prostora i stvaraju heksagrame koji ukazuju na to, šta se na datom mestu može desiti u datom vremenu.


 

Formirajte heksagrame vašeg prostora za sledeću godinu,koja počinje u Februaru tako što ćete prvo odrediti donju, stabilnu, prostornu komponentu. Nađite trigram ka kome je okrenuto lice vašeg prostora u donjoj tabeli i zapišite/precrtajte ga. Pri tome imajte na umu da je lice ona strana stana, gde je najviše aktivnosti spolja (obično ulica), gde je najviše otvora i gde su aktivne, zajedničke prostorije (dnevna soba, kuhinja, trpezarija...). Trigram odredite kao pravac ka kojem gledate kada stojeći u centru prostora i gledate prema licu.


  

Zatim nađite i trigram koji karakteriše leđa vašeg prostora. Leđa su strana prostora na koji možete da se oslonite, na kome nema otvora, ili ih ima samo malo, gde su zatvorene, intimne, manje aktivne prostorije (spavaće sobe, ostave, kupatila,...). Leđa su po pravilu suprotno orijentisana od lica. Ako je lice okrenuto jugu, leđa će biti orijentisana ka severu. Ako lice gleda ka jugoistoku, leđa će biti okrenuta ka severozapadu, i tako dalje. Ulazna vrata „gledaju“ u pravcu ka kome ste vi okrenuti kad stanete na vrata licem prema napolje. Zapišite ili precrtajte ove trigrame.


 

Vremenski raspored trigrama po pravcima za godinu pred nama je sledeći: 


 

Nađite koji je trigram ove godine na pravcima ka kojima gledaju lice, leđa i glavni ulaz vašeg prostora, i zapišite ih ili nacrtajte iznad odgovarajućeg prostornog trigrama koji ste prethodno utvrdili.


 

Sad samo treba da nađete odgovarajući heksagram u Ji Đingu, i pročitate njegovo tumačenje. Pri tome:

heksagram koji ste dobili za lice prostora možete shvatiti kao neku vrstu predviđanja finansijskih mogućnosti u godini pred nama,

heksagram leđa ukazuje na stanje i razvoj ljudskih odnosa,

heksagram ulaznih vrata ukazuje na mogućnosti akcije, odnosno govori o tome šta vi možete preduzeti da vam sledeća godina da najbolje moguće rezultate.


 

Ako ste tačno sledili korake, dobili ste neke od heksagrama u sledećoj tabeli. Značenja heksagrama možete pronaći u štampanim ili onlajn varijantama Knjige Promena po rednim brojevima ili nazivima heksagrama koje vidite desno od samog heksagrama.
*U tekstu je koriscen prevod Ji Djinga Riharda Vilhelma u prevodu Miodraga Krstica i izdanju Borislava Nedeljkovica iz Nisa

 

Categories: None