Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

AKTUELNOSTI

Prostor i Ji Djing za godinu pred nama (2)

Posted on January 15, 2016 at 11:10 AM


Ji Đing, sem što je sad već poznato sredstvo za proricanje individualne sudbine, sadrži i strateške smernice za organizaciju društva u skladu sa okolnostima u kojima se obraćamo ovoj strateško-filozofskoj mašini za pomoć.


A kad ta filozofska mašina upozorava da je krajnje vreme da prestanemo pričati milion puta ispričane, diskreditovane neoliberalne bajke o tržištu, privatizaciji, GDP-u, investicijama, održivosti rasta i neodrživosti socijalnih davanja, i da je krajnje vreme da se okrenemo u suprotnom pravcu, jačanju i integraciji društva, solidarnosti, razumevanju i podršci – onda moram to kao pošteni intelektualac da podelim sa vama. Naime, onaj ko se bavi društvenim pitanjima, a ne zastupa ove vrednosti ili nije pošten, ili nije intelektualac. A da li sam dobro protumačila poruku jedne od najstariijih knjiga u istoriji čovečanstva, prosudite sami.

 


U prethodnom postu ste mogli videti kako se trigrami prostorne-stabilne i vremenske-promenljive komponente slažu u heksagram koji određuje sumu mogućnosti i najbolji načn ponašanja na određenom mestu u toku trajanja određenog perioda vremena. U prethodnom postu je to primenjeno na vaš prostor.


 

Ali, pošto su i Ji Đing i pravila Feng Šuija fraktalnog karaktera, odnosno jednako se mogu primenjivati u prostornim okvirima raznih razmera, od jedne sobe preko kuće, grada i države do kontinenta, naravno, automatski sam primenila isti sistem da saznam i šta Knjiga Promena predviđa za naš region.


 

Za predviđanje prvo potrebno pronaći prostornu komponentu, trigram koji određuje naš region u odnosu na neku veću geografsku ili društveno-političku celinu. Obzirom da se u zadnjih petnaestak godina sem pojma Evrope ne pojavljuje bilo koji relevantan veći društveno-politički entitet kao okvir sagledavanja, logično je da trigram za ovaj region odredim u odnosu na Brisel, na centar te Evropske Unije kojoj težimo ili od koje bežimo, ali koja nas u oba slučaja definiše.
 

 

 

Kao što vidimo, u odnosu na centar Evropske Unije naš region se nalazi u jugoistočnom segmentu, što znači da je određuje trigram Xun (Vetar). Vremensku komponentu, trigram za pravac jugoistoka u 2016. godini možemo pronaći u tabeli u prethodnom postu. Tu vidimo da je 2016. na jugoistočnom pravcu trigram Kan (Voda). Ovo nam praktično govori o “leđima” regiona, o mestu gde se energija nakuplja i materijalizuje, i preko toga o društvenim odnosima, o tome koje društvene vrednosti su u datom periodu na datom mestu harmonične, a koje disharmonične.


 

Donji trigram Xun i gornji trigram Kan daju sliku heksagrama 48, koji se zove Bunar. Kad potražimo taj heksagram u Knjizi promena nailazimo na sledeći tekst:


 

BUNAR grad može da bude premešten,

Ali bunar ne može da bude premešten.

On niti opada niti raste.

Ljudi dolaze i odlaze, zahvataju iz bunara.

Ako čovek dopre dole skoro do vode

A uže ne ide čitavim putem,

Ili se krčag slomi, to donosi nesreću

 


Knjiga daje i detaljnije objašnjenje:


“U drevnoj Kini glavni gradovi ponekad su seljeni, delom zbog povoljnijeg mesta, delom zbog promene u dinastijama. Stil arhitekture menjao se tokom vekova, ali oblik bunara ostao je isti od drevnih vremena do danas. Zbog toga je bunar simbol takve društvene strukture koja, razvijana od čovečanstva u susretu sa svojim najprimitivnijim potrebama, jeste nezavisna od svih političkih prilika. Političke strukture se menjaju, samo život čoveka sa svojim potrebama ostaje večito isti – to ne može da bude promenjeno. Život je takođe neiscrpan. On ne raste ni manje ni više; on postoji za jednog i za sve. Generacije dolaze i odlaze, i sve uživaju život u svom neiscrpnom obilju.


Ipak, ima dva preduslova za zadovoljavajuće političko ili društveno uređenje čovečanstva. Mi moramo da se spustimo do stvarnih osnova života. Jer nekoprosto površno uređenje života koje ostavlja svoje najdublje potrebe nezadovoljenim je toliko neuspešno kao da nije napravljen nikakav pokušaj uređenja. Nepažnja – kojom je krčag slomljen – je takođe kobna. (...)”


Time govori i o odnosima u društvu, koji će biti dobri koliko ih dobrima sami napravimo, koliko ćemo obratiti pažnje i usmeriti snage i sredstava za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba: ishrane, stanovanja, zdravlja, za negovanje pojedinaca koji čine zajednicu. Ako ne dopremo do korenja, ako ne integrišemo društvo u celinu u kojoj svaki deo ima načina da živi, ne samo da preživljava, i da tako svojim životom obogaćuje celinu, onda će se “krčag razbiti”, a voda, koja predstavlja žiivotnu silu, ali i bogatstvo, razliti i izgubiti.


 

A kada pogledamo kakva nam energija dolazi s “lica”, iz pravca kome smo okrenuti kad gledamo ka centru, vidimo da je to energija sa severozapada, gde se u toku 2016.nalazi heksagram 34, čije ime je Moć Velikog.
Presuda ovog heksagrama je jednostavna i kratka:

 


MOĆ VELIKOG. Istrajnost unapređuje.

 


I pridodaje objašnjenje:


“Heksagram cilja na vreme kada se unutrašnja vrednost uspinje sa velikom silom i dolazi do moći. Ali njena snaga je već prošla iznad srednje linije, odatle postoji opasnost da čovek može da se osloni samo na sopstvenu snagu i zaboravi da traži ono što jje pravo. Isto tako postoji opasnost da, budući da nameravamo kretanje, mi ne možemo da čekamo pravo vreme. Zbog toga je pridodata izjava da istrajnost unapređuje. Za to je stvarno velika moć koja se ne degeneriše u puku silu već ostaje duhovno ujedinjena sa osnovnim principima ispravnosti i pravde. Kada mi shvatimo ovu stvar naime, da veličina i pravda moraju da budu nerazdvojivo jedinstveni mi shvatamo pravi smisao svega što se događa na nebu i zemlji”


 

Sila koja dolazi je, u skladu sa ovim, velika, ali, sudeći po događajima u toku 2015. godine – kriza u Grčkoj, kriza u Siriji, izbeglice, nestabilnost ekonomskog oporavka - ona se oslanja samo na silu, i nije više u kontaktu sa osnovnim principima ispravnosti i pravde, sa svojim unutrasnjim vrednostima. Rušilačkoj snazi ove moći, ovog toka može se odupreti samo stabilnošću, istrajnošću koja unapređuje.


 

Interakcija ova dva heksagrama jasno ukazuje na to, da godina pred nama može biti izuzetno pozitivna, ako se društvene snage usmere na jačanje društvenog tkiva, a može biti i katastrofalna, ako njena moć usmerena na dezintegraciju tog tkiva uspe da proizvede kretanje u pravcu svojih proklamovanih vrednosti, razdvojenih od osnovnih principa ispravnosti i pravde.

 

*U tekstu je koriscen prevod Ji Djinga Riharda Vilhelma u prevodu Miodraga Krstica i izdanju Borislava Nedeljkovica iz Nisa

Categories: None