Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

 

Okvir u kome Feng Šui operiše je integralni sistem koji obuhvata materijalno i nematerijalno okruženje:

 

 Uzimanje u obzir svih ovih faktora omogućuje optimizaciju bilo kog sistema - pa i poslovnog - na nivoima materijalne egzistencije, organizacione strukture i vrednosne harmonizacije mesta i ljudi.

 

 

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook