Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

Feng Shui pogled na Brisel

D.H Van den Berghe, August 2001.

prevod Dr. Anna Markovic Plestovic 2010. 

Tekst koji sam prevela dole je analiza Feng Shui pozicije Brisela, koju je 2001 uradio D. H. Van den Berghe. Zanimljivo je, što je autor na osnovu analize "centralnog mesta" EU predvideo dešavanja koja danas zaista zabrinjavaju većinu Evropljana. 

Analiza se bazira na osnovnom pravilu Feng Shuija po kome "voda vlada bogatstvom, planina vlada ljudima", što jednostavno objašnjeno znači da planine – stabilni oblici – omogućuju odmor, daju zaštitu, leđa, sigurnost i stabilnost pojedincu i društvu podjednako, a voda – kretanje – donosi aktivnost, trgovinu, novac, prosperitet. Osim toga sagledava raspored prostornih oblika po pravcima sveta, interpretirajući uticaj ovih oblika kroz sistem asocijativnih vrednosti simbola – trigrama – i faza/elemenata vezanih za pojedine pravce.

 U prevodu sam izostavila jedan odsečak koji ilustruje istorijski aspekat ove analize, iz razloga što se u tom odeljku poziva na sistem letećih zvezda, koji je teško ukratko objasniti, te značajno otežava čitanje teksta svima, koji ovu tehniku ne poznaju. Originalni tekst možete naći OVDE 

 

Uvod

 

Brisel je glavni grad Belgije, a u protekloj deceniji je takođe postao i dom mnogih institucija EU. Stanovnike grada čini 25% holanđana (flamanci), 50% francuza (valonci), dok preostalih 25% čine razni imigranti iz cele Evrope i iz severne Afrike. Sa tim sastavom stanovništva grad je prilično podeljen, bez jasnog lika i identiteta.

 Brisel se nekad spominje kao raskrsnica Evrope. U krugu od 300 km oko Brisela nalaze se veliki evropski gradovi kao London, Pariz, Amsterdam, Keln, Luksemburg...koji su sa Briselom povezani glavnim putevima.

 

Malo istorije

 

Za razliku od najvažnijih gradova, koji su nastali na mestima spajanja dve ili više reka, u slučaju Brisela reke nisu bile od značaja za nastanak grada. Reka Sena koja je proticala kroz grad bila je previše mala da bi imala ekonomski značaj, pa je, pošto je u XIX. veku prekrivena širokim bulevarom, postala glavni kanalizacioni kolektor grada. Zbog toga se Sena danas ni ne može videti u Briselu.

 Brisel bukvalno znači "naselje u močvari". Teren na kome je grad nastao bio je močvaran, i prelazak Sene je predstavljao je problem. Postojalo je malo ostrvo u sred reke, koje je korišćeno za prelazak reke na trgovačkom putu koji je povezivao Bruž sa Kelnom pravcem istok-zapad. Tu se postepeno pojavila tržnica - tačka za razmenu roba – Brisel. Tako su od najranijeg doba putevi bili mnogo značajniji za Brisel, nego reke.

 Od XII. veka nadalje Brisel se razvio u veliki grad i postao poznat po luksuznim tkaninama koje su se izvozile u sve delove Evrope, što je gradu donelo bogatstvo. 

Po sticanju nezavisnosti Belgije, 1831. Brisel je postao glavni grad, a zadnjih nekoliko desetleća raste i njegov međunarodni značaj pošto je postao sedište NATO i Evropske Unije.

 

Feng Šui grada

 

Belgija je dvojezična zemlja. Severni, ravničarski deo nalik je na Holandiju, tu se govori holandski. Južni deo je brdovit, sa brdima do 500 metara nadmorske visine, to je francusko govorno područje. Brisel se nalazi na granici ova dva područja, na platou okruženom niskim brdima. Pre 1830. istočni deo grada se nalazio na jednom od ovih brda, a ceo grad je bio lociran na zapadnoj obali Sene.

 Na savremenoj karti grada (dole), stari deo grada koji datira pre 1830. prikazan je plavom bojom, 6 glavnih puteva i obilazni prsten oko grada ubeležen je žutom bojom, a železnice crnom. 

 

 

Dakle, što se tiče odnosa planina i reka, pre 1830. situacija je bila sledeća: na istoku i jugoistoku su se nalazila brda, a reka Sena je dolazila sa zapada i odlazila ka severu. Prikazano na modelu:

 

 

Tokom širenja grada teren je pravnavan, brda su srubljena, a zemlja iskorišćena za nasipanje bara i močvara, čime je grad poništio brda koja su služila kao "leđa". Izgrađen je veliki obilazni prsten oko grada, a važni putni i železnički pravci vode do grada iz svih pravaca, što znači da je grad sa svih strana sveta sada okružen fizičkom ili virtuelnom vodom: 

 

 

Kao rezultat ovog razvoja, originalni Feng Šui grada je delimično neutralisan, a voda na svih osam pravaca sveta omogućuje finansijski prosperitet u svim periodima (velikog kineskog ciklusa od 180 godina, koji se sastoji od 9 perioda po 20 godina – prim.prev.). Međutim, pošto su planine uništene, mesto nije prijatno i zdravo za život. Zaista, od izgradnje svih ovih puteva (1970), broj stanovnika grada polako opada, posebno u centralnom, starom delu grada, gde se broj stanovnika prepolovio u odnosu na prethodni vek. Većina preostalog stanovništva su siromašni imigranti, dok su se svi oni, koji su mogli sebi to da dozvole, iselili iz Brisela u obližnje satelitske gradiće kao Leuven, Alst i Mehelen. To, što ljudi radije provode nekoliko sati dnevno u saobraćajnoj gužvi idući do i sa posla nego da stanuju blizu radnog mesta, jasno govori o kvalitetu života u Briselu.

 U protekloj dekadi (tokom devedesetih godina XX. veka – prim.prev.) Belgija se često pojavljivala na vestima u vezi raznovrsnih skandala: političkih (Augusta, itd.), seksualnih (Dutroux,...), trovanja hranom (Dioksin), itd. Belgija je i zemlja sa jednom od najviših rata samoubistava na svetu, i veliki procenat stanovništva koristi Prozak da bi funkcionisao, tablete za smirenje da bi spavao. prekomerna konzumacija alkohola je veoma raširena, a seksualna zloupotreba dece je česta vest. Sve ove promene se mogu povezati sa destrukcijom (već retkih) planina i stvaranje sve više i više virtuelne vode (puteva). Belgija je stvorila više virtuelne vode, nego bilo koja druga zemlja na svetu, i rezultati se pokazuju...Svi ti putevi simbolizuju i novac od poreza koji se sliva u glavni grad. Interesantno, čini se da povećanje poreza uvek išlo zajedno sa povećanjem putne mreže. Već Rimsko carstvo je gradilo puteve, i neposredno posle toga nametalo poreze.

 

  

Predviđanja za period 8

(od 2004. do 2023.)

 

Kao što smo videli, originalni Feng Shui Brisela je pretežno neutralisan kreiranjem virtuelne vode na svih osam pravaca, i ta virtuelna voda je danas najznačajnija prostorna karakteristika Brisela. To ipak ne znači, da se ne može reći bilo šta o budućnosti grada.

 Po mom shvatanju bez obzira koliko se neko mesto fizički izmeni na površini, energetske vibracije ostaju. Brisel je podignut na močvari, čak je i ime dobio po osnovu toga, što znači da i dalje nosi energetski kvalitet močvare, koji je tesno povezan sa zvezdom 7, što objašnjava pozitivna dešavanja u periodima kojijma vlada zvezda 7. Napoleonov poraz kod Vaterloa, na 15km od Brisela se desio u periodu 7, a armija koja ga je porazila se okupljala u Briselu. Belgija je stekla nezavisnost i Brisel je postao glavni grad takođe u periodu 7. Tokom zadnjeg perioda 7 Brisel je, kao sedište evropskih institucija dobio međunarodni značaj. Shvatajući karakter močvare, zvezde 7, možemo razumeti ulogu koju Brisel igra u današnjem svetu.

Močvarni plato na kome je Brisel izgrađen, bio je prekriven barama i močvarama, stagnantnom, nezdravom vodom koja se ne može piti, i zadahom biljne mase koja truli...U močvari je kretanje otežano, lako se zaglavi u mulj, to je više mesto za izbegavanje. Vrlo je neuobičajeno, što je tu iznikao grad.

Kada je glavni grad na ovakvom mestu, prirodno je da vlada smeštena u glavnom gradu takođe nosi ove kvalitete. U belgiji postoji toliko zakona i propisa da snalaženje u njima liči na kretanje u močvari. Birokratija je spora. Na sudovima se čeka godinama. A sad, smeštanjem evropskih institucija u Brisel ovaj kvalitet se širi na celu Evropu.

Tokom perioda 7, kada je stvaranja poplave zakona i inače u trendu svuda, ova uloga Brisela je prihvatljiva, ali u dolazećem periodu 8 odnos prema kvalitetu označenom brojem 7 će se promeniti.

Period 8 će doneti povratak zdravim principima; ustajali kompromisi perioda 7 će prestati biti prihvatljivi. Period 8 će takođe obnoviti poštovanje za individualna prava i privatnost. Zvezda 8 je povezana sa planinom, a poštovanje zdravih principa i individualnih prava je bolje očuvano u planinskim oblastima, kao na primer u Švajcarskoj. Duže od jednog veka Švajcarska održava jedan od najviših životnih standarda na svetu, uz nisku stopu nezaposlenosti, jaku valutu i zdravu životnu okolinu. Verovatno tamo nešto rade dobro...

Zanimljivo je što je u zadnje vreme i Švajcarska pod pritiskom da se pridruži EU. Zahteva se od male, efikasne zemlje da se pridruži velikoj birokratiji u Briselu. I to je u skladu sa karakterom perioda 7: čak se i od planine traži da se spusti i rastvori u velikom jezeru. 

U periodu 8 ovaj trend će se okrenuti. Pojaviće se i jačati potreba za odvajanjem od velikih blokova formiranih u periodu 7. Razdvajanje će postati trend, jer planine stoje same, pa čak i kad su povezane u planinske lance one ne gube svoje individualnosti. 

Ideja velike centralne prestonice koja odlučuje o celom kontinentu će biti odbačena; to jednostavno nije efikasan model. U tom slučaju, Brisel će opadati u srazmeri odlivanja vlasti iz prestonice i slabljenja ili čak nestajanja institucija EU. Setimo se da se ista stvar dogodila i pre 180 godina. San o ujedinjavanju Evrope je nestao sa Napoleonovim porazom na kraju perioda 7, a mnoge male države su proglasile nezavisnost u periodu 8 posle toga. 

U nastupajućem periodu 8 mnoge države će preraditi ustav ili će usvojiti novi. Planine su najbliže nebu i čovek će pokušati još jednom ponovo da formuliše i primeni zdrave nebeske principe. Nadam se da će se uvažiti i principi Feng Shuija, da bi svako mesto moglo funkcionisati u skladu sa njegovom sudbinom. 

 

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook