Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

Prostorni kod isključenosti

Prostorni kôd izdvojenosti prisutan u poslovnim prostorima, može značajno uticati na odnos zaposlenih prema poslu i na mogućnost izgradnje efikasnog tima. Tlocrt prikazuje firmu koja zauzima ceo sprat jedne poslovne višespratnice. Analiza snopova kretanja zaposlenih u ovom prostoru pokazuje da se samo deo zaposlenih po ulasku u kreće zajedno sa rukovodstvom prema centru moći, direktorovoj kancelariji koja se nalazi levo od ulaza.

 

 Većina zaposlenih se po ulasku u hodnik kreće desno i postepeno raspoređuje po kancelarijama, na različitoj udaljenosti od rukovodstva, iz čega se može zaključiti da se većina zaposlenih ne identifikuje sa firmom. Ove kancelarije, međutim, nisu suprotstavljene direktorovoj kancelariji, pa se može zaključiti da zaposleni u njima relativno dobro obavljaju svoj posao, pri čemu rang zaposlenih i zainteresovanost za firmu verovatno opada od direktorske kancelarije ka suprotnom kraju hodnika. Dve kancelarije u koje se ulazi na desnom kraju hodnika su praktično u položaju izdvojenosti, i najdalje od direktorskih kancelarija, što znači hijerarhijski na najnižem stepenu i na tački najmanje zainteresovanosti za posao. Budući da su uglovi prostora ujedno i tačke sa kojih se može kontrolisati ceo prostor, ovaj sklop dve kancelarije se nalazi i na jednoj od dve kontrolne tačke prostora, dok se na drugoj kontrolnoj tački nalazi kancelarija direktora. Ovaj položaj znači da su ove dve kancelarije niskog hijerarhijskog stepena i slabe zainteresovanosti za posao mesto za potencijalno formiranje drugog centra moći u okviru firme. Ovaj centar moći određen frustracijom koju izaziva suprotnost sadržana u prostornom kôdu – nizak hijerarhijski stepen na kontrolnom položaju – oformio se u ugaonoj kancelariji (A), koja se nalazi na samoj kontrolnoj poziciji. U firmi ovu kancelariju je sebi odabrao stariji gospodin, koji je tu radio pre svih ostalih zaposlenih, uključujući i rukovodstvo. On je bio nezadovoljan time, što je uprkos iskustvu stečenom u istoj firmi bio isključen iz rukovodstva, i zauzimajući ovu kancelariju postavio se kao večita opozicija. Rukovodstvo, bez obzira na njegovo iskustvo nije moglo da se osloni na njega, budući da je on pokazivao inicijativu samo u onemogućavanju postizanja dogovora i u kritikovanju svih planova i svih odluka. Na tlocrtu se vidi da je ovo jedina kancelarija koja nema direktan izlaz na hodnik, pa nema ni direktnu komunikaciju sa ostatkom prostora. Taj izdvojeni položaj njegove kancelarije koji znači slabu vezu centra moći sa organizacijom, onemogućio je stvarno okupljanje drugih nezadovoljnika oko njega i sprečio je da se on direktno sukobi sa rukovodstvom. Posredno je, međutim on delovao u pravcu stalnog izazivanja konflikata u kojima on sam nije učestvovao i podjarivanja nezadovoljstva kôd kolega. Ovaj pravac delovanja se u prostoru očituje u tome, što su ulazna vrata kancelarije ispred njegove, kojoj on daje "pozadinu", postavljene tačno naspram vrata kancelarije direktora. Ovaj položaj vrata označava formiranje suprotstavljenih stavova, gledišta i vrednosti. U pozadini ovih vrednosti i stavova je u slučaju prolazne kancelarije, naravno, ugaona kancelarija – alternativni centar moći. Ova prolazna kancelarija, sem što može da dođe u direktni sukob sa rukovodstvom, to jest da ispolji stavove nastale u kancelariji na koju se "oslanja", ima i direktnu komunikaciju sa ostalim kancelarijama kroz hodnik i tako može da širi nezadovoljstvo koje potiče iz ugaone kancelarije.  

Kôd izdvojenosti, koji je u ovom slučaju proizveo spletkarenje, kvarenje saradnje i usporavanje radnog procesa, mogao se razrešiti relativno malom intervencijom u strukturi prostora i prekomponovanjem funkcija. Spajanjem ove dve kancelarije dobijen je prostor koji je i dalje bio suprotstavljen kancelariji rukovodstva, ali je bio uključen u celinu prostora, čime je neutralisan izvor frustracije i nezadovoljstva, i otvoren je put dijalogu, koji čak i kroz konflikte može biti konstruktivan.  

 

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook