Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

Magija inverzije

Kuća Zanata, Pozorišni trg 4., Novi Sad. Feng shui designed by Dr Anna M. Plestovic 

Da biste skrenuli pažnju na malu prodavnicu smeštenu u dubini jednog od dvorišta na Pozorišnom trgu u Novom Sadu, gde bi fasade starih zgrada jednostavno progutale bilo kakav znak koji upućuje na prodavnicu negde u dubini, potrebno je više od uobičajenog dizajna, potrebna je magija.

 

Uređeni pozorišni trg na kome se često nešto dešava, a i sama zgrada pozorišta, privlače poglede u suprotnom pravcu od lokacije prodavnice, dok se pogled koji se ipak okrene ka prodavnici biva zarobljen vizuelnim stimulusom niza fasada i izloga prodavnica na uličnom frontu. Stvoriti magiju koja će  privlući pažnju na nizak objekat smešten na kraju nadsvođenog, mračnog hodnika, u dnu dvorišta, u ovom okruženju, bez ulaganja velikih finansijskih sredstava, bio je pravi izazov za Feng Šui.

 

 

Rešenje je inspirisano transformativnim magijskim kvalitetom same delatnosti i, naravno, osobe koja tu delatnost određuje. U Kući zanata se naime razne tradicionalne tehnike ručnog rada primenjuju u oplemenjavanju i – iako deluje kao kontradikcija – osavremenjavanju životnih prostora. Motivi i tehnike odvojeni od folklorističke podloge i pozadine transformišu se kroz moderne materiijale i primene u savremenu primenjenu umetnost, umetnost kreativne lepote življenja, umetnost koja na najbolji način izražava Ivanu Cigulov, pokretačku snagu ovog projekta.

Prostorna magiija inverzije koja je tu primenjena inspirisana je ovim motivom transformaciije, i, naravno, zasniva se na teoriji transformacija polariteta, tačnije na pravilu po kome “Jin stvara Jang, a Jang podstiče Jin”. Jin elementi smešteni u jang okruženje, kao i jang elementi u jin okruženju dobijaju dodatnu snagu.

U odnosu na otvoreni, vidljivi i dostupni – jang – karakter trga i uličnog fronta, položaj i dimenzije prodavnice su potpuna suprotnost. Prodavnica je skrivena, mala i teže dostupna, odnosno jin. Da bi prodavniica postala vidljiva i privlačna, stvoren je uzorak prostorne inverzije smeštanjem jin elementa u ulični, jang deo i stvaranjem jang efekta u dnu dvorišta koje je jin. Prvi korak magije inverzije je korišćenje malog naglaska jin kvaliteta koji će biti aktiviran jang kvalitetom uličnog fronta – kontrastne tačke, koja će skretati pažnju ka prodavnici. Obnovljena stara vitrina ukrašena sitnim, nežnim detaljiima, koja je iskorišćena za slobodnostojeći izlog predstavlja upravo tu jin tačku koja u okolnom jang okruženju privlači pažnju. 

 

ednom privučena pažnja se mora zadržati i odvesti u željenom pravcu, odnosno ka dubini dvorišta, do Kuće zanata. Ovo je postignuto dodavanjem jang karaktera samom licu prodavnice u jin dubini dvorišta osvetljenjem i jakom, svetlom bojom fasade. Iako vatra (crvena, narandžasta) čini stvari vidljivim, i na krugu elemenata ona predstavlja najizraženiji jang, ova boja u dubini dvorišta bi, ojačana jin dejstvom okruženja, delovala agresivno, čak i opasno, pa je izabrana žuta boja kao boja centra, koja u ovom prostornom rasporedu stvara utisak stabilnosti i pouzdanosti, a pojačana je osvetljenjem fronta prodavnice. 

 

 

Dotok pažnje i energije je podstaknut i plavom veštačkom travom ispred ulaza okrenutog zapadu. Plava trava predstavlja vodu, koja preuzima energiju od metala zapadnog pravca, i time privlači energiju od zapadnog pravca.

 

Prostorna postavka čini da ova mala prodavnica deluje magično, kao mesto sigurnosti, topline, bezbednosti, izdvojeno iz okruženja, iz vremena i prostora. Utisak koji se stvara je “kao nekad”, kada smo ulazili u tajnovite stanove sa čipkanim stolnjacima i porculanskim ukrasima.

 

Mesto “kao nekad” naravno mora imati atmosferu obilja i magije, kao i mnoštvo naizgled skrivenih stvari koje treba otkriti. To je atmosfera koja je postignuta naizgled slučajnim i pretrpanim, a u stvari dobro osmišljenim rasporedom stvari u prodavnici.

 

 

 

 

 

Tu je naravno i bakin orman u ulozi kovčega sa blagom, gde uvek očekujemo da nađemo nešto izuzetno u dubini fioka:

 

Naravno, ovo mesto ne bi bilo potpuno bez magične bašte boja i mirisa, koja deluje čarobno i sad, a dobiće svoj pun sjaj na proleće.

 

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook