Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

DRUGI MODUL SEMINARA "KAKO ULOVITI ZMAJA?"

Drugi modul seminara “Kako uloviti zmaja? – Vaš feng šui u 10 koraka” počeo je 20. Januara. Tokom ovog modula obrađuje se sledeća tematika:

  • Upoznaćete karaktere i značenja 8 pravaca, odnosno primenićete tehniku Ba Gua (8 uglova) na vaš prostor i saznati kako viškovi i nedostaci utiču na različita polja vašeg života.
  • Naučićete kako da uravnotežite viškove i nedostatke
  • Upoznaćete karaktere i značenja 8 segmenata u vremenu i primeniti ih na sebe i svoje ukućane.
  • Utvrdićete vaše energetske tipove i steći osnove astrologije 9 zvezda, koja se često naziva feng šui astrologijom.
  • Tehnikom Ba Zhai (8 palata) sagledaćete harmonične pravce u prostoru i za svakog pojedinačno
  • kao i njihove interakcije.
  • Precizno ćete odrediti polja na kojima je potrebno intervenisati i načine na koje možete intervenisati.

Rokovi u kojima će pojedini koraci prvog modula biti dostupni su:

 

Korak 6: OSAM UGLOVA PROSTORA I VREMENA - pravci: faze, polariteti, slike, brojevi, značenja

              Dostupno od 20.01.2015                  

Korak 7: OSAM UGLOVA PROSTORA I VREMENA II. – harmonizacija po pravcima i poljima                 Dostupno od 3.02.2015

Korak 8: ELEMENTI I BROJEVI LIČNO – energetska shema, veza sa prostorom                                Dostupno od 17.03.2015

Korak 9: PRAVCI SREĆE NESREĆE – 8 palata  za osobe i prostore – dijagnoza                                    Dostupno od  3.03.2015.

Korak 10: KUDA SE OKRENUTI? 8 palata  za osobe i prostore – harmonizacija                                   Dostupno od 17.03.2015

BOZICNO - NOVOGODISNJA AKCIJA

Uključite se u online seminar 

naručivanjem prvog modula online seminara "Kako uloviti zmaja? – Vaš feng šui u 10 koraka“  do 10.01.2015.

Feng Šui je složeni sistem znanja koji nas uči kako da balansiramo i usmeravamo energije nekog prostora kako bi ljudima u njemu osigurali zdrav život i dobru sreću.

Najznačajniji pojam, simbol i sila u Feng Šuiju je zmaj. Zmaj je nebesko stvorenje, simbol, a na zemlji se pojavljuje u vidu brda, planina, vodotokova, vetra, kiše, godišnjih doba. Feng Šui smatra da mesta na kojima su ljudi srećni i zdravi uživaju u obiljuzmajevog kosmičkog daha, Sheng Qi-a

 

Online seminar „Kako uloviti zmaja? – Vaš feng šui u 10 koraka“ dizajniran je da vam omogući da uradite sami praktičnu feng shui analizu svog prostora u 10 koraka uz stručnu online pomoć, a i da obezbedi čvrstu osnovu za dalje proučavanje feng šuija, za uključivanje feng šuija u prostorne prakse i profesionalno bavljenje ovom disciplinom.

 

Učesnici seminara upravo primenjuju znanja stečena  u 5+1 koraku prvog modula i ulovili su prve zmajeve. Oni procenjuju strukturu prostora, tokove energije u prostoru i u okruženju, uravnotežuju polaritete jina i janga i otkrivaju prisustvo, odsustvo i uticaj pet elemenata. Oni su stekli znanja koja su osnova svakog daljeg koraka u svetu feng šuija, bilo da je cilj uređenje sopstvenog prostora ili profesionalno bavljenje ovom disciplinom.

 

Seminar je koncipiran da:

  • Razvija i osvešćuje vaše osećanje vašeg prostora kroz pravila i zakonitosti feng šuija 
  • Vas uči kako iz koraka u korak da prepoznajete kako vaš prostor deluje na vas i da ga preuređujete postepeno. 
  • Pomaže vam u nalaženju individualne konkretne primene opštih pravila u vašem prostoru uz stručnu pomoć i podršku.

 

„KAKO ULOVITI ZMAJA – VAŠ FENG ŠUI U 10 KORAKA“ sa Dr Annom Marković Plestović koncipiran je kao online  self-paced seminar, kako biste mogli vremenski da se uklopite, kako ne biste imali troškove putovanja, i zato, da vam udaljenost i državne granice ne bi bile prepreka.

Direktne konsultacije putem Skype-a i Facebook grupe učesnika kursa, omogućena su za sva dodatna pitanja. 

Cena 5+1 koraka prvog modula je 50 eura.

Mogućnost plaćanja preko interneta PayPal sistemom, ili direktnom bankovnom transakcijom.

 

Za detalje o seminaru, narudžbu i instrukcije o plaćanju kontaktiirajte nas preko „Contact Me“ dugmeta na levoj ivici ekrana, ili direktno na [email protected]  ili posetite našu FB stranicu

 

Pridružite nam se. Naručivanjem  kompletnog prvog modula po promo ceni koja vazi u toku ovog prvog promotivnog ciklusa, dobijate mogućnost da u toku januarske pauze uhvatite korak i uključite se u rad.

 

 Da nacrtate i orijentišete svoj prostor: 

:

 

Da ulovite zmajeve u svom prostoru – da nađete delove gde vaš prostor ima naklonosti za vas i delove koji vas sprečavaju da ispoljite svoje potencijale: 

„Većina (učitelja) će vam reći i da je Qi „energija“, a oni poetičniji će ga opisati kao dah univerzuma. Po osnovu toga vi ćete, naravno, shvatiti Qi kao još jednu u nizu fizičkih i metafizičkih „energija“, i svrstati ga negde između struje i bioenergije. I dalje vam neće biti jasno kako taj Qi deluje i kakve veze on ima sa svim ostalim stvarima koje se pominju u feng šuiju: polaritetima, elementima, pravcima, oblicima, letećim zvezdama, gua brojevima...i naravno, nećete imati predstave kakve veze ta “energija” ima sa vašim prostorom, ni šta bi se moglo i trebalo raditi sa tim Qi-em.”

 

Da sagledate dinamiku kretanja energije u prostoru:

 

Promena putanja kretanja i dinamike energije u prostoru je ono, što zapravo menja ljudske sudbine, a ne razni “feng šui lekovi”. A putanje i dinamika zavise od strukture prostora i od rasporeda elemenata koji usmeravaju kretanje, od rasporeda nameštaja. Različiti rasporedi su u istom prostoru uticali na potpuno različit razvoj događaja u životima dveju poroodica koje su jedna za drugom živele u istom stanu.”

 

Da procenite kako se okruženje odnosi prema vašem prostoru i kakva vam energija zapravo dolazi:

 

Pri analizi prostora od suštinskog je značaja da se pravilno utvrde “lice” i “leđa”, jer lice određuje kakva energija ulazi u prostor, dok leđa određuju karakter samog prostora. Koristiti ulazna vrata kao jedini način određivanja “lica”, kao što se često sreće u popularnoj literaturi, pogrešno je. Ulazna vrata, kao što ste videli u prethodnim vežbama, jesu jedno od mesta gde qi ulazi i osvežava se, i ona jesu veoma bitna za određivanje kretanja ljudskog Qi-a u prostoru, za to kako vi doživljavate svoj prostor. Međutim, mnogi drugi oblici u kojima se qi manifestuje – svetlo, zvuk, vazduh, mirisi, itd. – ulaze sa drugih strana. Pravac iz koga dolazi većina qi-a je lice, a suprotno od njega, tamo gde su leđa prostora, jeste pravac na kome se qi “nakuplja”. Ova leđa određuju kakav će biti kvalitet energije u prostoru, ona će odrediti karakter prostora.

 

Da proširite svoje razumevanje jina i janga i da kroz prizmu polariteta i kroz svoj prostor

i otkrijete nove, zanimljive detalje o svom životu:

 

“Svi mi u zapadnom kulturnom krugu smo dobro upoznati sa tim šta je žensko a šta muško u bojama, oblicima, kvalitetima materijala, načinima dekoracije i odnosa prema prostoru. Znamo da su žene emotivne, a muškarci racionalni, i to da žene ne umeju da čitaju mape i ne snalaze se u prostoru, dok muškarci kao rođeni lovci imaju odličan osećaj za orijentaciju. Znamo da su napirlitani prostori sa mnogo detalja i mekoće “ženski”, a da pravi muškarci cene minimalističke enterijere oštrih linija do sirovosti. Znamo da je roza ženska boja, boja srca i emocija, dok je svetloplava muška boja, boja neba i racija. Znamo da mama kuva ručak a tata pere auto ili čita novine (ako je verovati udžbenicima prirode i društva za drugi ili treći razred osnovne škole), i znamo da su žene praktične i sklone bavljenju detaljima dok su muškarci skloniji apstraktnom mišljenju i sagledavanju velike slike, kao što znamo i to, da žene teže porodici i kući, a muškarci slobodi i društvu drugih muškaraca.  A pošto “znamo” sve to, i još mnoge polne stereotipe vezane za ljude, njihove izbore i ponašanja, nije iznenađujuće što popularna literatura feng šuija (obično namenjena ženama, ili pre ženskom stereotipu) u objašnjavanju i primeni principa kosmičkih polariteta obično i ne ide dalje od banaliteta tipa “obojite spavaću sobu u ružičasto ako želite privući ljubav”, paljenja sveća i mirisa ili aranžiranja jastučića i cveća u cilju “jačanja ženskih kvaliteta prostora i uravnoteženja polariteta”. “

 

Da počnete da gledate kvalitete energije u svom prostoru umesto predmeta:

 

“Ako ste uspeli sa sigurnošću da odredite tipove energije (elemente) koji dominiraju predmetima i prostorima na ovim slikama, onda vam ovaj korak nije potreban. Ali, ako niste baš sigurni, onda bi ipak trebalo da se malo pozabavimo teorijskom pozadinom i razumevanjem “elemenata” kao procesa, kao dinamičke kategorije. Kao što znamo još od drvnog grčkog filozofa Heraklita, na ovom svetu “sve se menja, ništa ne ostaje nepromenjeno”. Postojanje kao celina, i svaki njegov elemenat je proces u kome se smenjuju rast i opadanje, dizanje i spuštanje, širenje i skupljanje. Kao što Heraklit kaže, “saglasnost se rađa iz suprotstavljanja, od nesloge nastaje najlepši sklad”, odnosno harmonija postojanja se održava kroz kretanje i promenu, kroz proces održanja dinamičke ravnoteže suprotnosti. Opoziti se stalno smenjuju. Ovo smenjivanje suprotnosti, proces njihovog prelaska iz jednog u drugi možemo da modelujemo kretanjem duž ivice simbola Taj Qi, i to ovom simbolu daje dinamički kvalitet, omogućuje nam da sagledamo dinamiku i statiku, odnos kretanja i forme u svemu što postoji. Sve prave tehnike i formule feng šuija moraju se uklapati sa prostorno-vremenskim matriksom koji se razvija iz ovog osnovnog simbola, matriksom diferencijacije kvaliteta qi-a u vremenu i prostoru, koji ćemo sad početi da razvijamo.” 

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook