Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

DIZAJN ZA URAVNOTEZENI TOK


 
PROJEKAT : REDIZAJN ENTERIJERA CENTRALNE UPRAVNE ZGRADE LION GROUP U OPEN OFFICE

KONSULTANT ZA PROSTORNE STRATEGIJE: Dr Anna M. Plestovic

DIZAJN TIM:  rezidentni stručnjaci Lion Group

 3D PRIKAZI: MIšel Kanzel (Lion Group) 

 
 

Zadatak

Uprkos tome što razni istraživači i dizajneri širom sveta često ističu nedostatke open-office uređenja i organizacije, postoje situacije kada je ono jedino moguće rešenje. Upravo to je bio slučaj sa LION GROUP (link ovde). Broj firmi koje čine grupu i potreba za dnevnom koordinacijom i interakcijama među njihovim rukovodstvima nije mogla da se reši u okviru postojeće prostorne strukture organizovane po principu jedna (zatvorena) kancelarija – jedna funkcija, što je limitiralo broj ljudi koji su tu mogli da se smeste i određivalo mogućnosti i načine komunikacije i interakcije.
 

 
Izgradnja ili kupovina drugog, većeg prostora u sadašnjoj ekonomskoj klimi nije delovala kao smisleno i održivo rešenje, te je rukovodstvo donelo odluku da se prostor otvori i preuredi u open ofis na način da se smesti što više zaposlenih. Pri tome je takođe bilo bitno da se prostor učini što prijatnijim i podsticajnijim za ljude, u okvirima određenim tehničkim ograničenjima. U projekat su uključene konsultacije iz aspekta prostornih strategija kako bi se našla rešenja za uravnoteženje potencijalnih nepovoljnih efekata uklanjanja granica i barijera po fizičke i društvene aspekte poslovanja, kao i na stvaranje mogućnosti za bolju koncentraciju zaposlenih i njihov integritet i zdravlje.  
 
 Pošto sam prethodno u više navrata davala feng shui konsultacije ovoj kompaniji, između ostalih i za objekat koji se sad trebao preurediti, zadatku sam pristupila iz aspekta prethodno ustanovljene feng shui dijagnoze i preporuka koje je trebalo reinterpretirati i sprovesti kroz novi dizajn, u saradnji sa rezidentnim dizajnerskim timom klijenta.

 

Dizajn proces

1.    Inicijalni predlozi

Prvo pitanje koje je trebalo rešiti je to, što će uklanjanje pregradnih zidova još jače naglasiti aspekat kretanja, u strukturi čiji je osnovni karakter – budući da su i uzdužna i poprečna osa u tlocrtu na svim nivoima zauzete komunikacionim koridorima – već određen jakim naglaskom na kretanje. Intervencija koja oslobađa još više prostora stvara ambijent sa povećanom količinom kretanja, ali bez jasnog pravca ili orijentacije, čime kretanje može postati haotično. Dejstvo ovog pojačanog, turbulentnog kretanja obično je slabljenje kvaliteta koji se mogu podvesti pod suprotnost kretanju, pod oblik ili strukturu: definisanost ciljeva, organizaciona struktura, jasne nadležnosti i odgovornosti, privatnost, integritet ličnog prostora, stabilnost fokusa, samopoštovanje.

Kako bi se kretanje umerilo i usmerilo, kao i radi razjašnjenja uloga, odgovornosti i putanja informacija, dizajn je morao da uključi naglašeni motiv hijerarhije. Predloženo je da se pravougaone radne jedinice (po 6 radnih mesta) postave ortogonalno na dužu osu prostora, kako bi ove forme segmentirale prostor i pretvorile nekontrolisano kretanje u uravnoteženi, usmereni tok.
 
 
Potreba jasnog usmerenja kretanja i toka informacija u linearnom prostoru nameće ideju linearnog hijerarhijskog organizovanja od nižeg ka višem položaju na uzdužnoj osi. Međutim, obzirom da je većina zaposlenih kojima je ovaj prostor namenjen na istom ili sličnom nivou hijerarhije, nije bilo moguće primeniti ovaj tip linearnog hijerarhijskog rasporeda. Drugu mogućnost uvođenja elementa hijerarhije otvorio je položaj zgrade. Budući da je ona postavljena bočno u odnosu na ulicu, duža osa prostora može označavati stepen bliskosti, odnosno udaljenosti u odnosu na “spoljnji svet” i “jezgro organizacije”. Spoljno bi u ovom kontekstu značilo ono što se pokazuje, ono što je najvidljivije, ”lice”, što bi u kontekstu organizacione strukture bilo odeljenje marketinga, koje je smešteno najbliže ulici. Suprotno od lica su leđa ili “jezgro”, koje bi bilo predstavljo deo organizacione strukture gde se sve informacije i akcije sakupljaju i odakle kreću akcije i informacije usmerene prema spolja, što je u kontekstu organizacione strukture top menadžment, koji je smešten najdalje od ulice. Da bi se naglasio taj akumulacioni i transformativni kvalitet “jezgra” bez ometanja prohodnosti informacija i ppreglednosti prostora, predloženo je da se lokalitet “jezgra” definiše providnim kliznim panel rešenjem.
 
 
U sledećem koraku predložena je segmentacija prostora pomoću kolor šema, da bi se naglasio efekat smirivanja i usmeravanja toka koji ima predloženi raspored. Predložene šeme boja su zasnovane na kineskoj teoriji pet faza/elemenata, sa po jednom naglašenijom bojom i dve prateće boje u svakom segmentu, gde su naglašene boje postavljene u sekvenci koja usmerava kretanje od spoljnjeg ka unutrašnjem, od lica ka akumulacionoj tački. Sled naglašenih boja po segmentima zasniva se na kreativnom ciklusu pet elemenata/faza, gde prethodni element stvara i jača sledeći pretvarajući se u njega, što asocira na kretanje preobražaja od spolja prema unutra. Ovaj redosled elemenata takođe predstavlja i tok poznat kao “indirektni duh” koji vraća energiju u prostor, jer teče u susret toku energije perioda koji se ubrzano kreće u ovoj linearnoj strukturi orijentisanoj pravcem severoistok-jugozapad. Svakom redu ortogonalnih radnih jedinica sastavljenih od po šest stolova dodeljene su boje u skladu sa ovom sekvencom, počevši sa bojama zemlje i metala na kraju bliže ulici i završavajući sa bojom vatre na drugom kraju. Po osnovu ovoga predloženo je konceptualno rešenje koje je dobro prihvaćeno podjednako od strane menadžmenta i dizajnerskog tima:
 
 
 
2.    Proces materijalizacije

U procesu materijalizacije dizajna bilo je potrebno pomiriti tehničke uslove, materijale i rešenja dostupna na tržištu sa predlozima za simboličko-vizuelno podešavanje kvaliteta prostora.

U prvom koraku, zbog nepostojanja podne obloge odgovarajućih boja i kvaliteta, bilo je potrebno redefinisati način materijalizacije prihvaćene šeme boja. Razmatrana je mogućnost variranja boja zidova, ali je ta mogućnost odbačena najpre kao previše vizuelno agresivna i zbunjujuća, a sa druge strane i zato što je zidna obloga odgovarajućeg kvaliteta, koja je trebala da služi i smanjenju nivoa buke, bila dostupna samo u nijansama bele i zemljanih tonova. Za osnovnu boju zida odabrana je veoma svetla nijansa sa blagim zemljanim karakterom, bliska boji slonovače, koja zajedno sa prethodno odabranim nameštajem u svetlo-sivim tonovima stvara neutralnu osnovu za aplikaciju akcenata boje. Ova neutralna osnova nosi i kvalitete faza/elemenata zemlja i metala, koje odgovaraju karakteru delatnosti koja će se vršiti u prostoru. Akcenti boje kao vizuelna potvrda orijentacije prostora postavljeni su samo na zidovima na “spoljnjem” i “unutrašnjem” kraju u vidu narandžaste boje koja predstavlja Lion grupu. Funkcije “lica” i “leđa” potvrđene su simbolički sa manjim modularnim printovima logoa firmi koje čine grupu na “spoljnjem” i kontratežom velikog printa logoa grupe na “unutrašnjem” zidu.
 
 
Uvođenje predložene šeme boja rešeno je dodavanjem stolica u bojama i presvlačenjem  delova nameštaja u odgovarajuće boje: frontovima fioka, bočnim stranicama fajlera i ormana, kao i na okvirima zaštitne pregrade između sučeljenih stolova. Za svaku od pet faza transformacije određene su boje, što je omogućilo precizno usklađivanje boja na raznim komponentama enterijera. Kao rezultat ove intervencije, enterijer je dobio jasno sekvencionisan karakter sa vizuelnom bazom zemlja-metal i detaljima u boji u sekvenci koja služi usmeravanju kretanja i individualizaciji jedinica.
 
 
U procesu materijalizacije koncepta uvedena je još jedna izmena u odnosu na osnovni projekat. U cilju stabilizacije oblika zgrade, čija je stabilnost “oslabljena” duž poprečne ose komunikacionim koridorom koji spaja nivoe zgrade i uvučenim delovima zidova, na liniji ove ose umesto radnih jedinica koje asociraju na kretanje i ekspanziju, formirana je fokusna tačka koja asocira na sakupljanje i zajednicu. Stolom za sastanke zaposlenih u otvorenom delu ormanima i policama oko prozora i još jednim “meeting point”-om kod susreta stepeništa i hodnika izvan kancelarije uvedeni su elementi funkcionalno i oblikom vezani za pojam stabilnosti u cilju jačanja kohezije organizacije kao celine, a i unutar samog kancelarijskog prostora.
 
 
Sekvenca boja je dopunjena trakastim zavesama u boji. Boje ovih zavesa dopunjavaju kolor šeme segmenata prostora, a i sled boja zavesa je određen tako da prati kreativni niz faza/elemenata.
 
 
 
 
Predstavljanje faza/elemenata modularnim printovima kao završni korak materijalizacije koncepta omogućuje individualizaciju i finije podešavanje svakog segmenta prostora pojedinačno kao celovite jedinice potpune transformacije. Za svaku fazu/element određena su po dva motiva da bi se u podešavanjima moglo operisati i sa polaritetima pojedinih faza/elemenata. 
 
 

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook