Feng Shui with Dr. Anna Markovic Plestovic

FENG SHUI * ARCHITECTURE * URBANISM * GEOGRAPHY * SOCIETY

Stvarne škole i metodi autentičnog Feng Šuija

 

Feng šui je ušao u modu, sada već  i kod nas. U moru kurseva, članaka i saveta koji nude brza, efikasna, instant rešenja za vaš konkretan ili manje konkretan problem teško je izdvojiti i prepoznati šta uopšte ima veze sa feng šuijem, a šta je uobičajena Njuejdž salata od pozitivnih misli, afirmacija, bajanja mantrama, čaranja meditacijom. Kako bih pomogla sebi i vama, pozvala sam u pomoć jednog od međunarodno priznatih stručnjaka za feng šui i kinesku metafiziku, Joey Yap-a, koji je ukratko definisao razliku ovako:

“Klasični ili Autentični Feng Šui, za razliku od Nju Ejdž Feng Šuija, bavi se pitanjima energije u našem okruženju, i daje INDIVIDUALNA REŠENJA ZA SVAKO MESTO I SVAKU OSOBU. Svaka formula, svaka primena zahteva pažnju, pažljive i detaljne proračune. Feng šui analiza uzima u obzir mnoge aspekte okruženja i stanara, i uvek sadrži procenu kvaliteta i međudejstava VREMENA, OKRUŽENJA, ZGADE i STANARA.

Stvarni, autentični feng šui primenjuje klasične škole Feng Šuija kao što su 8 Palata (Ba Zhai), Leteće zvezde (Xuan Kong Feixing) i Procenu formi okruženja (San He), i druge u kombinaciji i prema potrebi, da bi jasno video šta se na datom mestu dešava određenim ljudima, i kuda i kako se tok događaja može preusmeriti u nekom boljem pravcu.

Feng Šui deluje kao neka vrsta vidovitosti, ali on ne potrebuje mistične psihičke “moći”. On je nauka i umetnost, koja se, kao i svaka nauka, može savladati radom, predanošću u učenju i interesovanju. Nema potrebe za ritualima, intuitivnim ili psihičkim moćima, potrebno je samo vreme i entuzijazam da bi se savladala ova veština”

 

Škole Feng Šuija i šta one rade

Feng Šui danas bazira se na dve velike grupe učenja:

1. Xing Shi Pai (topografsko učenje)

popularno poznato na zapadu kao Škola forme. Ovo znanje analizira geografske forme u širem regionu i primenjuje se u većim projektima, kako urbanističkim, tako i građevinskim, iako se može primenitii i u manjem prostornom obimu. Ono traži izvor, pravac dotoka energije i ocenjuje oblike i lokacije u skladu sa njihovim kvalitetom u rasteru jina i janga, toka i forme, 5 elemenata, i simboličkih značenja. Česta je zabluda da se tu ne koristi kompas, iako je kompas samo još jedno sredstvo za detaljnije upoznavanje kvaliteta Qi-a i okruženja. Tačno je, međutim, da se kompasi (Luo Pan) za metode San He (Tri Harmonije), koje stavljaju veći naglasak na ovu školu mišljenja, razlikuju od kompasa koji se koriste za metode San Yuan (Tri Perioda), koji stavlja veći naglasak na drugu školu mišljenja, na Li Qi Pai (učenje o pravilima Qi-a ili upravljanju Qi-om).

Neke metode u okviru ovog učenja zaista ne koriste kompas:

 • Luan Tou Pai – prepoznavanje formi (zmaj, gnezdo, pesak, voda) i procena putanja kretanja Qi-a bez kompasa
 • Xing Xiang Pai – poređenje formi u okruženju sa stvarima, pojavama i simbolima
 • Xingfa Pai

 

Ali San He metode, koje koriste i ove do sada nabrojane tehnike, koriste kompas:

 • Ba Zhai – 8 Palata – procenjuje međusobne odnose formi u okruženju i u unutrašnjem prostoru prema energiijama 8 kardinalnih pravaca i određuje povoljnost ili nepovoljnost pojedinih pravaca u prostoru u odnosu na osobu. Poznat i kao sistem “Istok-Zapad”, jer pravce, prostore i osobe deli u dve grupe. Pravci i osobe u okviru jedne grupe su međusobno harmonični.
 • San He Luan Tou – metod procene formi okruženja pomoću kompasa. Sreće se i kao Yang Gong Feng Shui, koji usklađuje ulazne i iizlazne energije na određenom mestu nalaženjem ili postavljanjem  “usta Qi-a”, “usta vode” “ulazećeg zmaja” i “usta raspršivanja” u međusobno harmoničnim pravcima opisanim sa 24 segmenta kompasa.
 • Shan Long - Formule vodenog zmaja. Procena oblika vodotokova prema obliku i kompasnoj direkciji
 • Zagrljaj mesta – prepoznavanje karaktera mesta i određivanje najskladnijeg načina korišćenja

 

2. Li Qi Pai (učenje o pravilima Qi-a ili upravljanju Qi-om)

popularno poznato na zapadu kao Škola Kompasa. Ovo učenje se u osnovi bavi kvalitetima neopipljive energije, kvalitetima kao mogućnostima sadržanim u vremenu, u toku vremena, i time kako ta vremenska promena stupa u interakcije sa opipljivim formama okruženja. Ovo, kao što je već rečeno, ne znači da učenje zanemaruje prostorne forme. Prostorne forme su u ovom shvatanju neka vrsta katalizatora ili prepreke ostvarenju mogućnosti sadržanih u nematerijalnoj energiji određenog pravca u određenom vremenu. U tom smislu na primer planina na određenom pravcu može biti zaštita od negativnih uticaja u jednom dvadesetogodišnjem periodu, i postati prepreka ostvarenju pozitivnih mogućnosti koje na istom pravcu donosi novi period. Na kvalitete vremena se jače oslanja grupa metoda San Yuan (Tri Perioda), u okviru koje je najpoznatija grupa metoda Xuan Kong (Misteriozna Praznina, koje nazivaju i metodima prostora i vremena). U ovu grupu spadaju tehnike:

 • Xuan Kong Feixing (Leteće Zvezde) – mapira promene energia po pravcima po periodima od 20 godina, i izračunava neku vrstu “natalne karte” prostora, po osnovu koga se mogu proceniti uticaji okolnih oblika na zgradu, uticaj unutrašnje strukture objekta na ispoljavanje osnovnog karaktera energija po pravcima, uticaj pojedinih pravaca i delova prostora na pojedine osobe, procenjivati uticaji godišnjih “tranzita” letećih zvezda, i još mnogo toga
 • Xuan Kong Da Gua (Tajne Uredbe) – poznat i kao Ji Đing Feng Šui. Utvrđuje prostorne odnose heksagrama Ji Đinga raspoređene na kompasnim pravcima. Omogućuje precizno lociranje stvari, detaljnije i usmerenije povezivanje pojedinca sa prostorom, omogućuje da se precizno odredi kome koja nekretnina koliko odgovara, ko koji deo prostora treba da koristi, itd
 • Xuang Kong Liu Fa (Šest Llinija Tajanstvene Praznine)
 • Xuan Kong Shui Fa (Metodi vode) – postavljanje i orijentisanje tokova vode u skladu sa promenama vremena. Postoje razne formule koje uzimaju u obzir i vreme i prostor.

Među metodima San Yuan poznati su još

 • Long Men Ba Da Ju (8 formacija Zmajevih Vrata) – zavisno od orijentacije zgrade postavlja otvore, pravce ulaska i izlaska, kao i akumulacije vode
 • Zi Bai Jue (Purpurno Beli Svitak) – nadogradnja letećih zvezda

 

Kao što se iz ovog nepotpunog pregleda vidi, ne postoji škola ili metod koja bi se bavila Feng Šuijem za ljubav, novac, karijeru, ili druge oblasti vašeg života. Takođe ne postoji Feng Šui za spavaću sobu, dnevnu sobu, kuhinju i slično, za pojedine prostorije. Postoji samo FENG ŠUI ZA VAS U DATOM PROSTORU I VREMENU, kako bi ste uskladili sebe, prostor i vreme i time iskoristili mogućnosti koje su vam date.

Možete ga naučiti, ako ste spremni na dugotrajno, predano učenje, ili možete angažovati nekoga da analizira vaš prostor. A ovaj tekst bi vam mogao pomoći da vidite u komokviru prava osoba za tu analizu treba da se kreće.

Recent Blog Entries

Recent Videos

4919 views - 1 comment

 

 

Share on Facebook